Europass Nedir

Bırak EUROPASS senin kim olduğunu, neleri bildiğini tüm Avrupa'ya göstersin !

Europass, becerilerini ve yetkilerini Avrupa Birliği EFTA - EEA ve aday ülkeler kolaylık ve açıkça anlatmak isteyen kişilere yardımcı olmayı hedefleyen böylece hem çalışanların hem öğrencilerin hareketliliğini kolaylaştıracak bir girişimidir.

Kişilerin gönüllü kullanımına açık, sahip oldukları niteliklerinde ve yeterliliklerinde şeffaflığı sağlayan bir dokümanlar klasörüdür.

Europass kişilerin:

Kendinizin oluşturacağı belgeler:

1- Europass Özgeçmişiniz (CV)

2-Europass Dil Pasaportu

Yetkililer tarafından verilecek belgeler:

Europass Sertifika Eki :Bu belgeyi dil okulumuzda uygulanan Uluslararası IELTS sınavımıza katılarak diplomanız yanında ücretsiz alabilirsiniz)

Europass Diploma Eki

Europass Hareketlilik

Bu program Europass Ulusal Europass Merkezleri Ağı tarafından desteklenmektedir. Europass, Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı kararı ile oluşturulmuştur.