IELTS SINAVINA HAZIRLIK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

IELTS SINAVINA HAZIRLIK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

IELTS’e Deren Koray İle Hazırlanın

Deren Koray Yabancı Dil Kursları ile IELTS’e kolaylıkla hazırlanabilirsiniz. Web sitemizde IELTS testlerinde uygulanan sınav soru ve formatları ile ilgili bazı örnekleri sizlerle paylaşacağız. Bu sayfada inceleyeceğiniz sesli ve yazılı soru formatları, uygulayacağınız sınav tekniklerle birlikte, sınavları uygularken sizlere tanınan süreye bağlı kalmakla ilgili becerilerinizi de geliştirmiş olacaksınız. Burada bulunan sınav soruları ve deneme sınavları size;

 • IELTS sınav biçimini tanıma ve soru türlerine aşina olma,
 • Sizden istenen iletişim becerileri üzerinde deneyim kazanma,
 • Kendinizi reel sınav koşullarındaymış gibi kısıtlı bir sürede sınama ve zamanı kullanma,
 • Yanıtlarınızı tekrar gözden geçirme ve örnek yanıtlarla karşılaştırma

olanağını sunacaktır. Soruları çözerken, Dinleme, Okuma ve Yazma oturumlarının ara verilmeden aynı gün içinde yapıldığını unutmamalısınız. Bu nedenle, deneme sınavlarını mümkün olduğunca aslına uygun koşullarda yapmanız önemlidir. Deneme sınavlarını çevrimiçi olmadan almak isterseniz sınav kâğıtlarını, boş cevap kâğıtlarını, transkriptleri ve yanıt anahtarlarını aşağıdaki linklerden bilgisayar ya da tabletinize indirebilirsiniz.

Dinleme Sınavı 30 dakikadır. Ayrıca, adaya 10 dakikalık bir geçiş süresi tanınmıştır. Dinleme sınavında dört ayrı ses kaydı bulunmaktadır. Sınavda Dinleme ve Konuşma bölümleri IELTS Academic ve IELTS General Training Sınavı için aynıdır.

 1. Bölüm: Bu bölümde, emlakçıda ya da alışveriş merkezinde geçen iki kişinin karşılıklı diyaloğu gibi, günlük ve sosyal yaşamda yapılan konuşmaları içerir.

 1. Bölüm: Bu bölümde, yerel hizmetler gibi günlük yaşam ve sosyal hayatta geçen monolog bulunmaktadır.

 1. Bölüm: Bu bölümde de, üniversite öğretim üyesi ve üniversite öğrencisi arasında geçen, öğrencinin ödevi ile ilgili yapılan karşılıklı konuşma benzeri diyalogları içerir. Diğer bölümlerden farklı olarak en fazla dört kişi arasında geçen konuşmanın ana temasının eğitim olması gibi durum ve senaryolar sizlere sunulacaktır.

 1. Bölüm: Bu son bölümde, bir üniversitede alınan dersler gibi akademik bir konu başlığında yapılan bir monoloğu içerir ve adayın olan biteni anlayıp sentezlemesi beklenir

Aşağıda verilen IELTS Dinleme Sınavı içeriği, cevap kâğıdı ve MP3 ses dosyaları; kaydın metin hali ile birlikte kullanılmaktadır. Her bir cevap kağıdında, hangi Dinleme kaydının yapılması gerektiği ve ses kaydının metin halinin bulunup bulunmadığı da ayrıca yazılıdır. Dolayısı ile bu belgeyi bir çeşit kılavuz olarak da kullanabilirsiniz.

Download edilebilir sınav örnekleri :

 1. Bölüm

  Listening Deneme Sınavı –Form Tamamlama (PDF)

  IELTS Listening Kayıt 1 (MP3)

 2. Bölüm (Deneme A)

  IELTS Listening Kayıt 2.Bölüm (Deneme A) (MP3)

  Listening Deneme Sınavı –Çoktan Seçmeli (PDF)

 1. Bölüm (Deneme B)

  IELTS Listening Kayıt2. Bölüm (Deneme B) (MP3)

  Listening DenemeB Sorular (PDF)

  Listening Deneme B Cevaplar (PDF)

 1. Bölüm (Deneme A)

  IELTS Listening Kayıt(Deneme A) (MP3)

  Listening Deneme Sınavı –Kısa Cevap (PDF)

 1. Bölüm (Deneme B)

  IELTS Listening Kayıt(Deneme B) (MP3)

  Listening DenemeB Sorular (PDF)

  Listening Deneme B Cevaplar (PDF)

 1. Bölüm

  IELTS ListeningKayıt 4 (MP3)

  Listening Deneme Sınavı –Cümle Tamamlama (PDF)

YENİ Listening Denemeleri

IELTS Listening Kayıt 5 (MP3)

Listening Deneme Sınavı – Eşleştirme (örnek 1) (PDF)

IELTS Listening Kayıt 6 (MP3)

Listening Deneme Sınavı – Eşleştirme (örnek 2) (PDF)

IELTS Listening Kayıt 7 (MP3)

Listening Deneme Sınavı – Plan / Harita / Şema / Etiketleme (PDF)

Listening Cevap Anahtarı

Listening cevap anahtarı (PDF)

Akademik Okuma Sınavı 1 – IELTS Akademik Okuma Sınav süresi 60 dakikadır.

Sınav Bölümleri: Akademik Okuma Sınavı 3 ayrı bölüm bulunur. Toplam sözcük sayısı 2.150 ile 2.750 arasında değişir.

Her bölümde uzun bir metinler bulunmaktadır. Kullanılan bu metinler, genellikle kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir. Bu metinler günlük yaşamdan alınmış ve uzman olmayan okuyucular için tasarlanmıştır. Genelde akademik içerikli konulardır.

Sınav metinleri, lisans ve lisansüstü eğitim alan, profesyonel mesleki ilerleme sağlamak isteyen kişiler için idealdir. Metinler aynı zamanda betimsel ve olgusal konular üzerine odaklanmıştır. Genel itibarı ile söylemsel ve analitiktir. Bazı durumlarda diyagram, grafik ya da çizim gibi formatları da içeriğinde barındırabilir. Eğer içeriğinde teknik terimler kullanılmışsa, açıklayıcı bir sözlük temin edilebilir.

Soru Türleri

Genel itibarıyla çoktan seçmeli, bilgi tanımlama, yazarın düşüncelerini/iddialarını tanıma ve betimleme, bilgi eşleştirme, başlık eşleştirme, özellik eşleştirme, cümle sonlarını eşleştirme, cümle tamamlama, özet tamamlama, not tamamlama, tablo tamamlama, akış grafiğini tamamlama, diyagram sınıflandırma, kısa yanıtlar gibi pek çok varyasyonlu soru çeşitleri kullanılmıştır.

Puanlama

Puanlamada her doğru yanıta 1 puan verilir. 40 üzerinden verilecek olan puanlar IELTS 9 Puan ölçeğine dönüştürülerek değerlendirilir. Bu değerlendirmede kriter “Ortalama puan”, “Tam Puan” ya da “Yarım puan” şeklinde adaya verilir.

Akademik Okuma Sınavı Örnek Görevler

Academic Reading Deneme Sınavı – Bilgi Tanımlama (PDF)

Academic Reading Deneme Sınavı – Yazarın görüşünü tanımlama (PDF)

Academic Reading Deneme Sınavı – Özellikleri eşleştirme (PDF)

Academic Reading Deneme Sınavı – Başlıkları eşleştirme (PDF)

Academic Reading Deneme Sınavı – Çoktan seçmeli sorular (PDF)

Academic Reading Deneme Sınavı – Tablo tamamlama (PDF)

Academic Reading Deneme Sınavı – Şema tamamlama (PDF)

IELTS Reading cevap anahtarı (PDF)

Genel Okuma Sınavı 1 – IELTS Genel Eğitim Okuma Sınav Süresi 60 dakikadır.

Sınavda 3 bölüm bulunmaktadır.

1. Bölüm : Bu bölümde, iki ya da üç adet kısa olgusal metin bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, otel reklamları gibi aynı konuya bağlı 6-8 kısa metin şeklinde bileşik uzun bir metinden oluşabilir. Konular, İngilizce konuşulan bir ülkede geçebilecek günlük konuşmaları içerir.

2. Bölüm: Bu bölümde, bir kişinin iş başvurusu, şirket yönetmelikleri ya da ödeme koşulları gibi iş dünyası ile ilgili iki adet kısa olgusal metini içerir.

3. Bölüm: Bu bölümde de, genel bir konuda diğerlerinden daha uzun bir metinler adaya verilmektedir. Kullanılan metinler, şirket el kitaplarından, resmi belgelerden, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün içerikli metinlerdir.

Soru Türleri

Çoktan seçmeli, bilgi tanımlama, yazarın düşüncelerini/iddialarını tanımlama ve betimleme, bilgi eşleştirme, başlık eşleştirme, özellik eşleştirme, cümle sonlarını eşleştirme, cümle tamamlama, özet tamamlama, not tamamlama, tablo tamamlama, akış grafiği tamamlama, diyagram sınıflandırma, kısa yanıtlar olmak üzere pek çok soru çeşidi bu bölümde kullanılmıştır.

Puanlama

Her doğru yanıta 1 puan verilir. 40 üzerinden verilecek olan puanlar IELTS 9 Puan Ölçeğine dönüştürülür. Ortalama puan, tam puan ya da yarım puan şeklinde verilir.

Genel Eğitim Okuma Sınavı Örnek Görevler

General Training Reading Deneme Sınavı – Akış Diyagramı Tamamlama (PDF)

General Training Reading Deneme Sınavı – Bilgi Tanımlama (PDF)

General Training Reading Deneme Sınavı – Bilgi Eşleştirme (PDF)

General Training Reading Deneme Sınavı – Özellik Eşleştirme (PDF)

General Training Reading Deneme Sınavı – Başlık Eşleştirme (PDF)

General Training Reading Deneme Sınavı – Cümle Tamamlama (PDF)

General Training Reading Deneme Sınavı – Kısa Cevaplı Sorular (PDF)

IELTS Reading Cevap anahtarı (PDF)


Yazma Deneme Sınavı 1 – IELTS Akademik Yazma Sınavı Sınavı 60 dakikadır.

Akademik Sınavın yazma bölümünde adayların iki görevi vardır. Adaylardan ilk görev için en az 150, 2. görev için de en az 250 İngilizce sözcük kullanmaları istenmektedir. Bu noktada sınavdan önce çalışmalarşa kazanacağınız kelime bilgisi oldukça önemlidir.
Bu iki görevde adaylardan resmi bir yazım dili kullanılması istenmektedir. Bu nokta önemlidir.

1. Görev: Bu bölümde grafik, tablo, çizelge ya da diyagram gibi görsel bilgileri tanımlamanız ve kendi sözcüklerinizi kullanarak sizden tarif etmeniz istenmektedir. Sunulan verileri açıklamanız, yorumlamanız, süreci aşama aşama anlatmanız, bir şeyin nasıl çalıştığını tarif etmeniz, bir olay ya da bir nesneyi sizden tanımlamanız istenecektir. Bunun için de ortalama 20 dakika içerisinde 150 sözcükle durumu özetlemeniz ve yazmanız sizden beklenecektir.

2. Görev: Bu bölümde size bir görüş, tartışma konusu ya da bir problem senaryosu sunulacaktır. Yaklaşık 40 dakika içerisinde 250 sözcük içeriği olan bir yazı yazmanız sizden beklenecektir. Aşağıdaki örneklerde birinci ve ikinci görev örnekleri bulabilirsiniz. Unutmamanız gereken nokta Akademik Yazma Sınavının, Genel Eğitim Sınavındakinden farklı olduğu noktasıdır. Seçeceğiniz sınav tipine uygun deneme sınavını seçmeyi unutmayınız.

İndirilebilir Akademik Yazma Sınavı Örnekleri

Academic Writing deneme sınavı 1A (PDF)

Academic Writing deneme sınavı 1B (PDF)

Academic Writing deneme sınavı 2A (PDF)

Academic Writing deneme sınavı 2B (PDF)

IELTS Writing cevap anahtarı deneme 1 (PDF)

IELTS Writing cevap anahtarı deneme 2 (PDF)

IELTS Academic Writing Örnek Yazı (PDF)

Genel Eğitim Yazma Deneme Sınavı 1 – Genel Eğitim Yazma Sınavı 60 dakika sürmektedir.

Adayların 150 ve 250 İngilizce sözcük kullanması gereken iki ana görevi bulunmaktadır.

 1. Görev: Bu görevde, size bir durum sunulur ve sizden konu ile alakalı karşıdan bilgi talep etmeniz ya da durumu açıklamanızı gerektiren bir mektup yazmanız beklenecektir.
 2. Görev: Bu görevde de, bir düşünce, tartışma konusu ya da bir problem hakkında makale yazmanız sizden beklenecektir. Aşağıdaki linklerde birinci görev ve ikinci görev örneklerini bulabilirsiniz. Burada da unutmamanız ve dikkat etmeniz gereken nokta Genel Eğitim Sınavı ile Akademik Sınavın içerdikleri görevlerin farklı olacağı bilgisidir. Katılmak istediğiniz sınav türüne göre demo görevleri indirmenizi öneriyoruz. Yanlış seçim yapmamanız bu noktada önemlidir.

  İndirilebilir Genel Eğitim Yazma Sınavı Örnekleri

General Training Writing Deneme – Task 1 (PDF)

General Training Writing Deneme –Task 2 (PDF)

IELTS Writing Cevap anahtarı – Task 1 (PDF)

IELTS Writing Cevap anahtarı – Task 2 (PDF)

General Training Writing Örnek Yazı (PDF)

Deneme Konuşma Sınavı 1

Konuşma Sınavında, yetkili bir denetmen ve mentor ile karşılıklı bir diyalog içersine gireceksiniz. Bu konuşma gerçek hayatta geçebilecek ya da gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz bir senaryoya çok benzerdir. Konuşma sınavı 3 bölümden oluşur ve ortalama 11 ila 14 dakika arası sürer.

 1. Bölüm: Bu bölümde sizden; eviniz, aileniz, işiniz, eğitiminiz ve kişisel ilgi alanlarınız gibi genel konularda sorulacak sorulara yanıt vermeniz istenecektir. Bu karşılıklı konuşma 4 ya da 5 dakika sürmektedir.

 1. Bölüm: Bu bölümde de size belirli bir konuda konuşmanızın istendiği yazılı bir yönlendirme kartı sunulacaktır. Verilen konu ile ilgili iki dakika konuşma yapmadan önce size, bir dakika hazırlanma süresi tanınacaktır. Ardından mentor ve denetmen size sınav bitmeden önce aynı konu ile alakalı bir ya da iki soru daha yöneltecektir.

 1. Bölüm: Bu bölümde de 2. bölümdeki konuyla bağlantılı sorular sizlere yöneltilecektir.

Bu soruların içerik ve temaları, sizde daha soyut konu ve fikirleri dile getirmeniz için bir fırsat niteliğinde olacaktır. Bu bölüm yaklaşık 4 ya da 5 dakikanızı alacaktır. Konuşma sınav içeriği hem IELTS Akademik, hem de IELTS Genel Eğitim için aynıdır. Burada herhangi bir ayrıma dikkat etmenize gerek yoktur.

İndirilebilir Konuşma Sınavı Örnekleri

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 (PDF)

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Ses kaydı (MP3)

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Kayıt metni (PDF)

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Hatırlatma (PDF)

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Ses kaydı (MP3)

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Kayıt metni (PDF)

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Hatırlatma (PDF)

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Ses kaydı (MP3)

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Kayıt metni (PDF)

Özetle:

Görüldüğü üzere IELTS uygulanması çok zevkli, İngilizceyi hayatınıza taşıyan ya da hayatınızı İngilizceye taşıyan bir formatta adil ve eşit şartlarda adaylara son derece sistemli ve disiplinli bir şekilde verilmektedir. TOEFL’da sıkça görülen farklı seansları aynı sınav ortamında adayı test etme dezavantajı IELTS sınavlarında bulunmamaktadır. Örneğin bilgisayar karşısında konuşma bölümünü yapan bir aday yanına oturan ve o sırada yazma çalışması yapmak zorunda kalan o adayın kafası kolaylıkla karışabilir. Bu sağlıksız ortamda yazma güçlüğü yaşayan adayın sorunu İngilizce ile değil tamamen konsantrasyon ve sınavın formatı ile ilgilidir. Böylece sınav koşulları sağlıklı olmayan bir ortamda yapılan skorama da doğal olarak sağlıklı olmayacaktır. Bu sebeple IELTS’in sınav disiplin ve mantığı benzer uluslararası sınav sistemlerine oranla çok daha adil ve realistiktir.

Deren Koray Yabancı Dil Kursları, IELTS sınavına grecek adaylara her türlü profesyonel eğitmen ve materyal desteğini İzmir Merkez Ofis güdümünde vermekte ve yurtdışı eğitim olanakları ile adayların arzu ettikleri puanı hem ulusal hem de uluslararası olanakları ile kendilerine sağlamaktadır. İELTS ile ilgili diğer bilgilere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Siz de IELTS kursu için size en yakın şubelerimizden biri ile görüşebilir, gereken bilgiyi kurum yetkililerinden alabilirsiniz.