Amerikan İngilizcesi

Bazı öğrenciler Amerikan İngilizcesiyle, İngiliz İngilizcesinin arasında ne kadar fark olduğunu merak edebilir ve çoğunlukla da Türk öğrencilerimiz bizlere bu farkı her zaman sormaktadırlar. Aksan ve telaffuzda ufak farklılıklar olmasına rağmen özünde her ikisi de aynıdır. Bununla birlikte İngiltere’nin her bölgesinde değişik bir İngilizce aksanla da konuşulduğunu görmek mümkündür. Amerika ve İngiltere’nin değişik bölgeleri kendi aksanlarına sahiptir. Fakat standart Amerikan İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi arasında çok büyük farklılıklar bulunmaz.

“Certificate” için öğrenilen 4400 kelime içinde öğrenci, belki toplam 40 kelimenin kullanımını bu iki ülke İngilizcesinde farklı anlamda kullanılmaktadır. İngilizler ; ”petrol, pavement, autumn” kelimelerini kullanmalarına rağmen Amerikan İngilizcesinde bunlar ”gas, walk, fall” olarak ifade edilir. Bu farklılıkların çoğu her iki ülkede de bilinmektedir.

Hecelemede ise 4400 kelimeden 8’i Amerikalılar tarafından farklı hecelenir. ”centre-center , favourite-favorite, theatre-theater, humour-humor, cheque-check, labour-labor, colour-color, neighbour-neighbor” gibi. Önemli olan her iki halkın birbirlerine ne anlatmak istediklerini kolayca anlayabilmeleridir. Bizim İngilizce kursumuzdaki hedefimiz de tamamen kursiyerimizi İngilizce yaşama hazırlamak.