Başka Bir İngilizce Kitaba İhtiyacınız Yok

İngilizce ile ilgili yolculuğunuz Callan Metod’un toplam 12 kitabı ile gerçekleşir. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kitaplar öğrenciyi PET (Preliminary) diğer kalan kitaplar ise CFC’ye hazırlar. Öğrencinin bu kitaplardan başka bir kitaba ihtiyacı yoktur (eski sınav soruları vb ek ders materyal ve teknikleri hariç). Bunun anlamı eğer bir öğretmen başka bir materyali ders içinde kullanacak olur ve buna gerek duyarsa, bunun için harcanan zaman, Callan Metodun öngördüğü garantiye eklenecek demektir. Genelde okullarımızda öğrenciyi Cambridge Advance Sınavı’na hazırlayan ek bir kitap sunulmaktadır fakat Callan bu sertifika için bir garanti vermemektedir. Çünkü bu seviyede öğrenci daha çok kendi çabasıyla ekstra çalışmak ve başarmak zorundadır.

Bütün bu avantajlardan dolayı öğrencinin başka bir kitaba gereksinimi yoktur. Bu da
yapılacak olan kurs harcamasının minimum düzeyde tutulması demektir.