Bazı Öğretmenlerin Metoda Karşı Gösterdikleri Tepki

İngilizce eğitiminde uzmanlaşmış bazı öğretmenler, zaman zaman Callan Metoda karşı çıkmaktadırlar. Çünkü metodun öğretmenin sınıf içindeki özgürlüğünü kısıtlayıcı veya öğrenci üzerindeki kişisel etkilerinin azaldığını düşünmektedirler. Çünkü dikkatli bir biçimde programlanmış ve hazırlanmış olan öğretmen Callan Metod’la İngilizce eğitimini belirli bir düzen içinde öğretmekle yükümlüdür. Burada burada ön plana alınması gereken nokta öğretmenin kısıtlandığı konulardan çok, öğrencinin ne kadar kısa sürede konuşmayı öğrenebileceğidir.

Bazı öğretmenler Callan Metodun modern bir öğretim yönteminden uzak olduğunu iddia edebilirler. Burada öğretmenlerin atladığı nokta, bugün dünyada çoğu insan, İngilizceyi hobi veya eğitim gereği öğreniyor gerçeğidir. Sonuçta dünya üzerindeki insanların ortak amacı, mümkün olduğunca çabuk, kolay, ucuz bir şekilde İngilizce’yi öğrenmektir. Sizler de aynı amacı taşımıyor musunuz? Bakınız burada asıl olay İngilizce’nin nasıl öğrenildiği değil, nasıl sonuç alındığıdır. Öyle değil mi? Tarih veya edebiyat gibi konular için öğrenci bir düşünme yolu öğrenir. İngilizce’de ise Cambridge First Certificate seviyesine kadar, öğrenci sadece öğrenme yeteneğini hızlandırır. Bu seviyeden sonra öğrencinin artık öğrenimi ve özümsemesi sona erer, bu noktadan itibaren artık kelime bilgisi gelişmeye başlar. Meşhur benzetmemizi yine yapacak olursak önce piyano çalmanın temel kuralları öğrenilir ve akabinde sonra egzersizler başlar. Daha sonra öğrencimiz dilediği gibi Mozart’tan melodiler çalabilir ve kendini geliştirebilir. Piyano ve lisan farklı kulvarlarda aktivitelerdir fakat birbiriyle bağlantısı olan iki güzel örnek olarak hep karşımıza çıkar. İngilizce eğitimimizin temelinde bu olgu yatar.