Bir Dil Aslında Kelimelerin Koleksiyonudur

Cambridge First Certificate düzeyine kadar bir dil öğrencinin ezberlemek ve cümleleri doğru sıralarında bir araya koymak için öğrencinin İngilizce pratik yapmak zorunda kaldığı bir durumda, İngilizce konuşmak için öğrendiği her kelimeyi kelimeler koleksiyonu gibi düşünür. Öğretmenin İngilizce telaffuz ve akıcılığını taklit ederek öğrencinin kusursuz olana kadar dersi sürekli gözden geçirip tekrar ederek başarılı olması beklenir.