Bir dili öğrenmenin başlıca dört kuralı konuşmak, okumak, yazmak ve dinlemektir.

En zor olarak nitelendirileni ise İngilizce konuşma kısmıdır. Callan Metodla öğrenci sadece dinlemekle kalmaz, İngilizce konuşmaya da mecbur tutulur. Çünkü ders boyunca öğretmenin İngilizce sorularına maruz kalır. Bu yolla konuşmada çektiği zorluğun üstesinden gelerek kendine olan güvenini okul dışında da gösterir. Bu, İngilizce konuşmanın en önemli noktasıdır.