Bir Magazin Makalesi

Callan Metod’un iddialarını açıklayan bir makalenin 5458 adet kopyasının dünya çapındaki okullara gönderilmesine rağmen, hiçbir okulun bu metod hakkında bilgi veya diğer iddiaları hakkında bir talepte ya da istekte bulunmaması oldukça şaşırtıcıdır. Biz bunu bir gazetenin kansere çare bulunduğuna dair piyasaya sürülecek bir ilacın tanıtımını yapıp, hiçbir hastaneden ilaca karşı bir ilgi ya da “feedback” alınmamasına benzetiyoruz. Bunun da çeşitli sebepleri vardır.

Diğer okulların, Callan Metodun iddialarını çürütmeye çalışması belki daha akıllıca olabilirdi ve bunun için yapmaları gereken tek şey, kendi İngilizce eğitim sistemlerini Callan metodla karşılaştırmak ve Cambridge Preliminary Sınavı seviyesine ne kadar zamanda ulaşılabileceğini beyan etmektir. Böyle bir kıyaslama, Callan Metod’un İngilizce’yi ne kadar kısa sürede öğretilebileceğini ispatlayacak en iyi yol ve yöntem olacaktır. Bu kıyas ve test için okulumuz gerekli olacak tüm İngilizce kitap, öğretmen ve diğer ders materyalleri sağlayacağını açıklamasına rağmen hiçbir okul bu teklife yanaşmaya ne yazık ki cesaret dahi edemedi. Kendilerine yazılı olarak gönderilen mektuplara yanıt dahi yazamamaları metodun gücünden ne kadar çekindiklerinin en güzel kanıtı olarak göstermekten herhangi bir çekince duymuyoruz.