Bir Öğretmeni Diğerine Tercih Etme

Doğal olarak her öğrencinin popüler gördüğü bir öğretmeni vardır. Bunu bir kesimin beğendiği bir kesimin de beğenmediği bir sanatçı örneği ile özdeşleştirebiliriz. Öğrenci ne yazık ki başkalarının isteklerini göz ardı ederek, o İngilizce öğretmeni tarafından tarafından her zaman eğitilmek isterler. Ancak yukarıda açıklamış olduğumuz hususlardan yola çıkarak öğrencilerimiz beğendiği ya da popüler gördüğü öğretmenden ders almayı istediği kadar, bir şekilde dersinde bulunmasından pek hoşlanmadığı öğretmenden de ders almayı doğal karşılamalıdır. Üstelik bu olumsuzluk öğrencinin o öğretmenle başarısız olacağı anlamına da gelmez. Bakınız popüler olan öğretmen için de durum farklı değildir. O öğretmenin okuldaki diğer bütün öğrencilere eğitim vermesi imkansızdır. Ne olursa olsun zamanın dörtte birinde eğitim veren öğretmenler ve öğrencilerden çok aslolan, Callan Metod ve metodun başarısıdır. Öğretmen faktörü tabiki önemlidir fakat asıl sonuç metodun verimliliği ve ulaştırdığı sonuçtur.