Bir Yabancı Dili Öğrenmedeki Başarının Sırrı Tekrar, Tekrar ve Tekrardır

Yabancı bir dili öğreniyorken – özellikle İngilizce eğitimde – öğrenciler için anlamaları gereken en önemli konu, sürekli tekrar ihtiyacıdır. Tekrarla yapılan İngilizce konuşma hataları kesinlikle düzeltilmeli ve doğru olan şekliyle öğrenciye verilmelidir