Callan Metod Kitaplarının Ücreti 2 katı değeri £720 Tasarruf Demektir

Bakınız sizlere çok basit bir hesap yapacağız. Bugün İngiltere İngilizce dil eğitim sektöründe dünya standartlarına ve liderliğine sahip olduğu için bu hesabımızı Pound yani Sterlin üzerinden sizlere aktaracağız.

Önce standart eğitime sahip standart bir okulu ele alalım. Herhangi bir okulda okuyan ortalama bir öğrenci 4 akademik yıl boyunca toplam 350 saat yani 55 dakikalık 420 adet ders alarak Cambridge Preliminary sınav seviyesine gelmektedir. Bunu defalarca burada dile getirdik ve tekrar edelim, bu rakam Cambridge Üniversitesinin belirlediği standart bir rakamdır. Bu rakamı web sitelerinden ve Üniversitenin diğer kaynaklarından da rahatça araştırabilirsiniz.

Örneğin; özel bir okulda saatine £5 ödediğinizi düşünürsek 350 saat için ödeyeceğiniz miktar toplam £2100’dür. Bunu Türkiye koşullarında ele alırsak piyasada standart eğitime sahip İngilizce kursunda 1 saat için ortalama 8 TL’lik bir bedel ödeyecek, dolayısı ile bu seviyeye ulaşmak için toplam 2800 TL harcayacaksınız.

Callan Metod’la eğitim veren kurs İngiltere koşullarında öğrencisini toplam 80 saatten 96 ders alarak bir yıllık süre içinde bu seviyeye ulaşır ve karşılığında £480 gibi bir rakam öder. Biz Türkiye koşullarında bu rakamın ortalama 100 – 154 saat olduğunu kabul edersek kurs maliyetlerimiz çerçevesinde saati 20 TL’den toplam 1500 TL ila 3080 TL arasında olduğunu kursiyerlerimize bildiriyoruz.

Bu nedenle Callan Metod öğrencisinin cebine İngiltere’de £1620, Deren Koray Yabancı Dil Kurslarında da 3080 TL’nin kaldığını iddia ediyoruz. Çünkü diğer bir değişle öğrencimiz bu parayla bizlerden 2 katı bilgi satın almış oluyor, üstüne üstlük kurs yerine özel araç, park, taksi ya da toplu taşıma araçları ile yapacağınız hatrı sayılır bir miktarda karşınıza çıkacak aylık maliyetleri de egale edeceksiniz. Dahası hızlı eğitim, kursa harcayacağı ekstra zamanı işinize ayırmanıza ve daha verimli çalışmasına olanak verir. Bunun da sizler için çok değerli olduğunu düşünüyoruz, yanılıyor muyuz? Hepimizin ortak şikayeti kurs için gerekli zamanı ayıramamak değil mi? O halde toplam bu süreyi 1/4 zamana ya da yarıya indirgemek sizce önemli olmalı.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz rakamlar Cambridge First Certificate seviyesi için teori ve pratikte x2 yani iki misli bir değerle karşımıza çıkar. Cambridge First Certificate bizlerin İngilizce ile ilgili yolculukta ikinci durağımızdır. Kursiyerlerimizi aşama aşama bu kriterler çerçevesinde okullarımızda eğitiyoruz. Madem bizler bu şekilde eski dilde “tabir-i caiz” ise konsantre bir eğitim veriyoruz, İngiltere’de orijinal olarak basılan ve dünyada sadece Callan School öğrencileri için dağıtılan bu kitapların standart kitaplara oranla pahalı olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Aslında öğrenci sadece bir İngilizce kurs kitabı ya da İngilizce kurs için para ödemez. Bu ödediği paranın içinde İngilizce eğitimin yanında satın aldığı “zaman” ve “para tasarrufu” da bulunmaktadır. Bakınız bu üzerinde durulması gereken çok önemli bir noktadır. Bu kadar avantajdan sonra geriye kalan miktarın küçük bir bölümünün de bu kitaplar için ödenmesinde izninizle bir zarar görmüyoruz. En azından bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz.

Günümüzde özel amaca hitap eden kitapların çoğu bugün normal kitaplardan daha pahalıdır. Örneğin Callan Metodda kitap başına ne kadar tasarruf edileceğini gösterelim.

Eğer ortalama bir Callan öğrencisinin saati £5’ten 48 saat (3¾ ay günde 3 saatten hesap ediyoruz) aldığını düşünürsek birinci kitap kursu için ödediği miktar £240’tır yani Deren Koray Yabancı Dil Kurslarında bu rakam 600 TL’dir. Diğer yandan standart metodlarla ders alan öğrenci 192 ders alarak (ki bu süre yaklaşık 15 ay alır) toplam £960 öder yani Türkiye koşullarında 8 TL standart bedel üzerinden bu rakam 1536 TL dir. Yani 11¼ ay süre ve üzerine İngiltere’de £720 Türkiye’de ödediği 936 TL fazla miktardan söz ediyoruz. Tüm bu fark ve süre Callan öğrencisine yetişmek ve aynı seviye ulaşabilmek için. Hem de kendi kursumuza ödenen saat ücreti 20 TL, standart kurslara ödenen saat ücreti 8 TL olduğu halde !

Şimdi bir ince hesap daha yapalım. Standart bir İngilizce kitabının ortalama £6 olduğunu kabul edelim. Callan’da satılan bir kitabın bedeli £8 dir ki bu bedel standart kitaplardan %25 yani Callan kitabına ödediğimiz bedel £2 daha fazladır. 48 derslik bir kurs için de eğer İngiltere’deki kursa £240 Türkiye’deki kursa da 600 TL ödüyorsak Bu ders başına 4 pens yani ortalama 12 kuruş ödediğimiz anlamına gelir ki bu da totalde %1 ‘den bile daha azdır.

Bunlara ek olarak standart okullarda eğitim alan öğrenciler dilbilgisi kitaplarının yanı sıra dikte, egzersiz ve okuma çalışmaları için bir ayrı bir kitap ya da değişik kitaplar satın almak zorunda kalacaklardır. Bu durum, kurs için ödedikleri paranın dışında diğer ekstra bedelleri de bu kitaplar için harcanacağı anlamına gelmektedir.