Callan Metod Sertifikası

Callan Metodla eğitim almış bir öğrencinin, geçerli İngilizce sınavlara veya ekstra diplomalara çok fazla gereksinim yoktur. Çünkü öğrenci, metodun birinci sayfasından ikinci sayfasına veya birinci bölümünden ikinci bölümüne hepsini veya en azından birinci bölüm veya birinci sayfa konularının %60, %70 kadarını hatırlayamadan ve anlayamadan geçemez. Bu şu anlama gelir: Öğrenci metodun 8. Bölümüne eriştiyse, pek çok konuyu zaten bilecektir, eğer ulaşamadıysa da, ulaştığı yere kadar çalışabilecektir. Bu nedenle öğrenci Callan Metod’u kullanan bir okuldan ayrıldığı zaman, ulaştığı bölümü göstermek için aşağıdaki sertifikayı doldurmasını sağlamalıdır.

Böyle bir sertifika aslında tıpkı bir sekreterin işe alınırken daktiloda yazma hızının test edildiği gibi öğrencinin de, İngilizce gerektiren bir işe başvurduğu zaman, işveren tarafından kolayca test ettiği ve ulaştığı seviyenin ne olduğunun kolayca belirlenildiği bir sertifikadır. İşveren, öğrencinin kendisine gösterdiği Callan Metod kitaplarından kendi testini de oluşturabilir .

Sertifikanın arkasındaki dikteler metodun her bölümünün düzeyini gösterir. Belirli bir bölüme erişmiş öğrenci, ilgili bölümün diktesini yapabilir, tercümesini yapabilir ve herhangi bir konuşmada geçen bu İngilizce kelime haznesini rahatça kullanabilir.

Sertifika aşağıda gösterilen şekilde tamamlanır.

Bu, Caude Duval’ın Oxford School of Paris’de, 132 İngilizce dersini tamamladığını gösterir ve Callan Metod’un 8. Bölümüne eriştiğini belgelemek için kendisine verilmiştir.

CALLAN METOD SERTİFİKASI 

Bu, ……………………………..’ ın ……………………………………. ‘da İngilizce dersini tamamladığını ve Callan Metod’un …………………………. bölümüne eriştiğini belgelemek içindir.

Callan Metod’un 6. Bölümü yaklaşık olarak Cambridge Preliminary düzeyindeyken, 10 ve 12. Bölümler, Cambridge First Certificate düzeyindedirler.

Callan Metoduyla aralık vermeden 1. Bölümden, 2. Bölüme veya en azından 1. Bölümdeki konunun %60, %70’ini bilmeden, bağlantılı olab 2. Bölüme geçmek mümkün değildir. Dolayısıyla hangi bölüme ulaşılırsa ulaşılsın, direkt olarak öğrencinin bir önceki bölümdeki konuları yeterince öğrendiğini ve bu yüzden o düzeye kadar İngilizcede yeterli olduğunu ve o düzeydeki herhangi bir sınavı geçebileceğini gösterir.

Tarih:………………………
Okul İmzası:………………………………..