Callan Metod’la Öğrenci Düşündüğünden Fazlasını Öğrenir

Callan Metod kısmen şarta bağlanan bilinçaltı yöntemiyle İngilizceyi öğretir. Örneğin; ”What do we generally write with?” gibi böyle basit bir soruyla, öğrenci Present Simple’ın sorusunu biçimlendirmek için yardımcı ”do” fiilini kullandığımızı, ”generally” gibi bir zaman zarfını özne ve fiil arasına ve ”with” gibi sorunun bu biçiminin sonunda çekim edatlarını koyduğumuzu öğrendiğinin çok sonrasında fark eder.