Callan Metod’u Kullanan Bir Okul Başarıyı Nasıl Garanti Eder?

Callan Metodu kullanan bir okul, öğrencinin ilk 15 saatini değerlendirerek öğrenme hızını saptayabilir. Örneğin bu hız ders başına dört sayfa ise okul bu kriteri eğitim alınacak toplam sayfa sayısına böler, bu öğrencinin toplam alması gereken İngilizce ders sayısını belirler ve öğrenciye bu ders sayısını gösteren İngilizce kurs garanti belgesini verir.

Callan Metodu kullanan bir okulun önceden garanti belgesi hazırlamasının önemli bir nedeni vardır. Öğrenci, diğer metodlardan farklı olarak, ilk İngilizce dersinde kendisine verilen İngilizce dersini öğrenmeden ya da tam olarak tamamlayamadan ikinci bir derse geçirilmemektedir. Eğer öğrenci yeterli gelişimi tamamlamadan diğer derse geçirilirse gelecek bir sonraki İngilizce dersinde yeni konuları anlamakta güçlük çekecektir. Örneğin 100. sayfaya ulaşan bir öğrenci 99. sayfadaki verileri biliyor kabul edilir ve bu da bu İngilizce seviyesine uygun bütün sınavları geçebilecek anlamındadır.