Callan Metodu Kullanan Okullar Cambridge Sınavlarında Çok Daha Başarılı

Callan Metod çok hızlı eğitim vermeyi amaçlayan kolay uygulanabilir bir metoddur. Böylece diğer okullara oranla çok daha fazla öğrenciyi Cambridge Sınavlarına hazırlar. Örneğin İngiltere’de yaklaşık 1000 İngilizce dil okulu dört yıllık bir zaman diliminde (1982-1986) ortalama 2,5 öğrenciyi Preliminary sınavında başarıya ulaştırdı. Callan School’da bu sayı 112’lerle ifade ediliyor. Cambridge First Certificate için bu değer diğer okullar için 18 iken, Callan School’da bu oran 155 olarak karşımıza çıkar, diğer bir deyişle Metod 155 öğrencinin başarılı olmasını sağlamıştır. Bu öğrencilerin de sadece %5’i bedava İngilizce dersi almışlardır. 1994 yılında Callan School 600 öğrenciyi sınava yerleştirmiş ve bu sınavdan %95 gibi bir başarı oranı elde etmiştir. Öğrencinin başarısı aynı zamanda Metodun başarısıdır. Gelin görün ki yapılan istatistiksel araştırmalara bakıldığında sadece %1’lik bir kesim bulunduğu şehirdeki kursların araştırmasını yapmaktadır. Bizler öğrencilerimizin bu bulgular çerçevesinde araştırma yapmalarını ve okulun referans vermesini istiyoruz.