CALLAN METOD’UN ÖRNEK DİKTE SONUÇLARI

Aşağıdakiler Callan Metod’un öğrenciler üzerindeki birkaç sonucudur (bu örnekler yüzlerce mektubun arasından rastgele alınmıştır). Okuyucuya metodun nasıl başarılı olabildiği hakkında bir fikir vermek için düzenlenmiştir.

Sonuçlar 70’lerin başı ve 60’ların sonunda İtalya’da 8 kişilik bir Callan Metod okulunda laboratuar şartlar gibi elde edilirken, metod o tarihte hala geliştiriliyordu. Bu mektuplar ve çalışmalar Callan metod öğrencilerinin özünü göstermek için seçilmemişlerdir ancak bazı profilleri de belirtmek gerekir. Öğrencilerden 11 yaşında orta seviyede bir devlet okulu öğrencisi, 59 yaşında bir bayan ve 6 yaşında küçük bir çocuk buradaki 3 değişik örneğimizdir. Sonuçlardan bazıları öyle olağanüstüdür ki inanması gerçekten zordur. Bu, öğrencilere kağıtlarının üzerine adlarını, adreslerini, Callan Metoduyla çalıştıkları saatler yazdığı için hepsi bilinmektedir ve okul arşivinde bulunmaktadır.

Öğrencilerden hiçbiri daha önceden İngilizce çalışmamış, bazılarının da ortalamanın üstünde yetenekleri de olsa da, İngilizce dil öğrenimi için tamamen önyargısız olarak kursa katılmışlardır. Aslında biz daha güncel örnekleri de sizlere sunabilirdik ancak günümüzde hiç ama hiç İngilizce eğitimi almamış tamamen başlangıç seviyesinde bir sınıfı dolduracak kadar aynı özellikleri taşıyan öğrencileri bulmak kolay değildir. Günümüz teknolojisinde özellikle Avrupa’da İngilizce eğitimi verilmeyen eğitimi de bırakın İngilizce terimlerin geçmediği bir ortam neredeyse yok gibidir. Çünkü yerel ve uydu TV, internet, radyo ve yazılı basının ulaşmadığı hiçbir yer yoktur.

Birazdan inceleyeceğiniz sonuçları alan öğrenciler, okulda sadece Fransızca çalışmış, evde kaset dinleme olanağı bulamamış, asla yurtdışına çıkmamış ve uydu televizyonu henüz icat edilmeden tüm İngilizcelerini Callan metoduyla öğrenmişlerdir. Artık günümüz çağında yaşayan öğrenciler aynı düzeylere %10 veya %20’lik bir zaman diliminde ve daha az zamanda ulaşabilirler.

Öğrenciler haftada değişen sayıda dersler aldıkları için kolaylık olması bakımından tüm sonuçlar, günde 1 saat çalışmış gibi hesaplanır.

Sonuçların ilk bölüm diktesi Callan Metod’un 1. Kitabının sonunda verilen bir sınavdan alınır. Bu dikte 100 kelime içerir, hepsi dilde en yaygın kullanıma sahip 1000 kelime arasından yer almaktadır. Bu İngilizce kelimeler metodun 1. kitabında bulunan (veya bulunması gereken) kelimelerdir. Dikte çalışmasındaki cümleler birbirleriyle ilişkili değildir. Bu yöntem zor kelimelerin maksimum oranda hepsini bir araya toplamak içindir. Her öğrencinin dikteler sırasında yaptığı hataların sayısı bu diktelerinin sağ üst köşesinde gösterilir.

Her Callan Metod öğretmeni burada (ulusal ve bölgesel farklılıkları da hesaba katarak) gösterilenlere benzer sonuçlar elde edebilir. Fakat öğretmen metodun şartlarını sistemli bir şekilde takip ediyor ve metod üstüne kendi şahsi deneyimlerini uygulamaması gerekmektedir. Öğrenci kendi öğrenmesinin metod şartlarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu görmesi, öğrencinin kendi ilgi alanındadır. Şartlar olumlu şekilde oluşturulmazsa herhangi bir etkinin görülmesi beklenemez.

Bir Callan Metod okulu resepsiyonun duvarlarında, geçmiş öğrencileriyle, isimleri ve adresleri (elbette kendilerinden izin alınarak) ile beraber, elde ettiği sonuçların bir örnek kesitini bulundurmalıdır. Her şeyden öte, metodun 1. Kitabının tamamlanmasına yakın standart öğrenciler tarafından yazılmış yazı örnekleri bulunmalıdır. Ana dili Latin veya Alman kökenli olan ortalama öğrenciler böyle bir düzeye erişmek için yaklaşık 40 saat (48 ders 50 dakikadan) almalılar. Eğer öğrenciler belirtilenin %50’sinden daha fazlasını alırsa örneğin; 60 ders (72 ders 50 dakika ders), öğretmeninin veya okulunun Callan Metodu doğru kullandığından şüphe etmelidir.

Bu Cambridge Preliminary düzeyine erişmek için alışılmış 80 ders yerine 120 saat (144 dersten) fazla veya First Certificate için 240 saatten (288 ders) fazlasını alırsa olacaktır.

Diğer ülke öğrencileri ki buna Türkiye de dahildir, bu rakamlardan genelde %25 daha fazla ders alacaklardır. Bu tarz sonuçlara bakıp öğrenci kendi yerleşim biriminde diğer okullara gidebilir ve aynı saat sayısı bazında onların elde ettiği yazım sonuçlarını görmek isteyebilir. Bakınız biri bir bina inşa ettirecekse, sadece o şehirdeki tüm inşaat firmalarına gitmek ve geçmişte inşa ettikleri referans bazında bazı evleri görmeyi ve bu evlerinin ne kadara mal olduğunu, ne kadar sürdüğünü sorması mantıklıdır yalnızca. Bir okul için kendi öğrencilerinin işbirliği gerektiği için bu tür sonuçları çıkarması kolay olmayabilir. Özellikle küçük yerleşim birimlerinde öğrenciler birbirleriyle tanışabilecekleri için bu tür bilgileri vermekten doğal olarak hoşlanmayabilirler.

Öğrenci bir okul ile ilgili araştırma yapacağı zaman öğrenci, mümkünse, iyi İngilizce bilen bir arkadaşıyla gitmelidir. Böylece okulun sonuçlarını daha doğrulukla yargılayabilir.

Her okulun parlak öğrencileri olacaktır. Böylece benzerleriyle karşılaştırma yapmak daha büyük önem kazanır. Örneğin; bir okulun en iyi öğrencilerini başka okulun en iyileriyle, ortalama öğrencilerini diğer okulun ortalama öğrencileriyle karşılaştırmak en mantıklı yaklaşımdır. Callan Metod’un 1. Kitabını tamamlayan en hızlı öğrenci Mc Coppola’ydı (sadece 15 saatte). Diğer metodlarla böyle bir parlak öğrencinin en az 60 saat ders alması gerekirdi.

İdeal olanı, yerel bir gazetenin, öğrencilerin bulunduğu şehirdeki okullar tarafından elde edilmiş sonuçları incelemeli ve yayınlayabilmelidir. Örneğin, Callan öğrencilerinin bulunduğu bir sınıfına verilmiş dikteyi görmek için yönetimden isteyebilir ardından başka okullarda aynı saatte eğitim almış öğrencilere verilen diktelerle kıyaslayabilir. Sonuçlar şaşırtıcı olacaktır. Callan öğrencileri, diğer okulların diktelerini çok kolay bulurken diğer okullardaki öğrenciler Callan diktelerinde zorlanırlar.

Bir dikte, öğrencinin İngilizce ile ilgili yetenek ve düzeyini sorgulamak, işittiğinin ne kadarını anladığını ve doğru olarak onu üretip, üretemeyeceğini göstermek ve en önemlisi değişik yöntem ve metodları kıyaslamak için çok iyi bir kriterdir. Bir diktede öğrencinin aldığı not ve dereceler, benzer şekilde çeviri, kompozisyon, konuşma gibi bölümlerden oluşan bir sınavda aldığı derece ve notlarla az çok aynı olduğu anlaşılır. Örneğin tüm Callan öğrencileri her türlü yazılı metni çevirebilir ve konuşmadaki kelime haznesini rahatlıkla kullanabilirler.

Cambridge Üniversitesi kriterlerine göre standart bir öğrenci yaklaşık 250 saat yani 4 akademik yılda Cambridge Preliminary seviyesine ulaşabilmektedir. Birinci kitapta aktarılan İngilizce düzeyi bu seviyenin 2/3’lik bir kısmına denk gelir.
Bu yüzden üçte ikilik dilim 233 saate eşittir. Burada sunulmuş Callan öğrencilerinin aynı düzeye erişmesi 15 ve 71 saat dışında olmuştur. Ancak konuşma ve anlama yeteneklerinde Preliminary’nin dersindeydiler. Dikte çalışmaları, past, present, future ve present perfect tensleri, pozitif ve negatif fiilleri, karşılaştırma sıfatlarını, kelime kısaltmalarını ve kelime haznesinin 76 farklı kelimesini (yalnızca 24 kelimenin tekrar edilmesi demektir) kapsamaktadır.

Bu örnek dikte çalışmalarında, öğrencilerin ilk isimleri ve bulundukları yerleşim birimlerinin adları, gizlilik hakları gereği karalanmıştır.

Callan Metodun yüz yüze kaldığı en büyük problem metodun gücüne inanmayan kesim ve bu kesime vereceği derstir. Bakınız bir Callan öğrencisinin 3 haftalık bir çalışmadan sonra ya da 11 yaşında bir kızın 67 saatlik bir çalışmadan sonra, aynı şekilde 59 yaşında bir bayanın 54 saatlik bir çalışmasından sonra yapılan bir dikte çalışmasında, dördüncü yılında İngilizce eğitim alan bir üniversite öğrencisinin yaptığı hatalardan daha azının yaptıklarına inanmak oldukça zordur. 80 saat (yaklaşık 5 ay) çalışan ortalama bir Callan öğrencisinin, 5 yıl (belki de ev ödevleri dahil 750 saatlik bir dilimden söz ediyoruz) bir devlet okulunda İngilizce çalışan standart bir öğrenci gibi İngilizcenin aynı düzeyine erişmesi sizce ne kadar mümkündür? Genellikle matematik derslerini dereceyle bitiren elektronik mühendislerinin ders aldığı Callan Metod kursları, ortalama bir öğrencinin bu seviyeye 80 saatte erişmesinden daha bile az sürebilir. Bu ortalama bazen 50 saate kadar düşebilmektedir. İnanması zor ama gerçek ancak, tek bir şartla… Öğretmen metodu kesinlikle sistemli ve doğru olarak kullanmalıdır. Sonuç ortadadır. Öğretmen ve öğrenciler aşağıdaki sonuçlara inanmaya gerek duymayacaklardır:

The dictation is as follows: your favourite drink/ when I ill is milk./ He’s willing to agree/ that he’s made a mistake./ Bought, hung, thought,/ shook, said, met./ When they reach her age,/ they’ll earn as much as she does./ We can’t sit/ at the corner/ of a round table./ How often/ do they walk/ along this way?/ Seldom./ They weren’t here yesterday./ This wine/ doesn’t taste/ nearly as pleasant/ as the other./ I can’t lift this stone ball,/ it’s either/ too heavy/ I’m too weak./ This suit is cheaper than that./ That one is the most expensive./ I like silver less than gold.