Cevaplar da Sorular Gibi Aynı Kelimeleri İçermelidir

Callan Metod İngilizce eğitimindeki sorularını ve cevaplarını noktası noktasına kadar belirlenmiş modellerle takip eder. Ne öğretmen ne de öğrenci bu kriterlerden sapamaz ve sapmamalıdır da. Bu metodda öğrenci 5. kitap dışında serbest şekilde cevap verme yetkisine sahip değildir. Öğrenci mutlaka verilen sorulardaki yapıları ve kelimeleri pratik yapmak zorundadır ve bunu sadece düzenlenmiş modelde cevap vererek sağlayabilir. Her sorunun ve verilecek her yanıtın mutlaka bir yeri bir sebebi ve kullanım şekli vardır. Bu kriterlere uyulduğu takdirde eğitim amacına ve hedefine ulaşır. Örneğin; masanın üstünde yer alan kitap gösterilerek öğrenciye “Is the book under the table? Is the book under the table?” diye sorularak “No, the book isn’t under the table, but it’s on the table” yanıtı alınması sağlanır. Bu sadece 1. kitaptan verilmiş bir örnektir. Bu modelde ileriki seviyelerden pek çok örneklleri ders sırasında izleyeceksiniz.