CMO’ya Bildirin

Eğer öğrenci Callan Metod’u doğru olarak kullanmayan veya bir Callan ismini ve şöhretini kötüye kullanan bir okulda eğitim alıyorsa bu durumu bildirmek için Londra’daki Callan Method Organisation (CMO)’a bildirebilir.

CMO’nun her okulda belli bir otorite ve kontrolü bulunur. Bir okulu metodu doğru kullanması için zorlayamaz ancak okulun metodu doğru kullanmadığı takdirde öğrencilerin zaman ve para kaybını ve işletmeye gelebileceği zararlar konusunda okulu uyarır. Okul eğitimini kaliteli ve etik bir çerçevede verdiği zaman itibarı yükselecek, dolayısı ile şehirdeki diğer iyi İngilizce öğretmenlerin dikkatini kolayca çekebilecektir.

Öğrenci, okuluyla herhangi bir tartışmaya girmemek için adını ve adresini gizli tutabilir, bu en doğal da hakkıdır. Eğer öğrenci kimlik bildiriminde bulunmuşsa da CMO bu bilgileri asla paylaşmaz. Burada öğrencimizin okul ya da öğretmenle arasındaki ilişkinin bozulacağı endişesi yerine, söz verilen ve standartlara uymayan bir servis sonucunda yaşayacağı kendi sıkıntı ve üzüntüyü düşünmelidir.

Ancak öğrenci bu tip şikayetlerini CMO’ya yazmadan önce, direkt olarak okula şikayet etmeyi ya da okulun bir şikayet kutusuna bunu bırakmalıdır. Böyle bir opsiyon da yoksa şikayetini isimsiz bir e-mail ya da mektupla okula göndermeyi denemelidir. Bazı okulların, isimsiz öğrencilerin görüş ve önerileri için öneri ve şikayet kutuları bulunmaktadır. Eğer sorunu çözümsüz kalmışsa bu durumda çekinmeden CMO’ya yazabilir.

Callan Metodu kullandığını sanan ancak kullanmayı gerçek anlamda başarmadan reklamını yapan her okul, bir saatte 120km yapma kapasitesine sahip bir arabayı 240km yapabiliyor gibi pazarlayan bir satıcıya benzer. Pek çok ülkede böylesine aldatıcı reklamlara karşı tüketiciyi korumaya yönelik bazı kanun ve hareketler vardır. Kanunlar çerçevesinde müşteriler, ilanda tanımlanmış malları almaya hak kazandırılır. Mesela birinci sınıf bir otelde yer ayırtırsak, beklentimiz elbette birinci sınıf servis olacaktır, ikinci sınıf değil. Öğrenci, metod doğru kullanılmadığı takdirde kaybedenin kendisi olacağını unutmamalıdır. Okul normal zamanın yarısında bile öğrenciyi hedefine ulaştırması öğrenci için kayıptır. Bu süre normal zamanın sadece 1/4’ünde olmalıdır.