Devlet Okulu Öğrencilerinin Garanti Belgesi

Üniversite öğrencisi garantisi ayrıca, devlet okullarında verilen İngilizce eğitimin yeteri kadar tatminkar olmadığı durumlarda özel bir okulda İngilizce eğitimi alan öğrencilere bir garanti vermek için de kullanılabilir. Bu durumda garanti belgesindeki ”üniversite” kelimesi bu belgeden çıkarılabilir.

Devlet okulları da, üniversiteler gibi ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir, ancak Callan Metod’un birinci ve bazı durumlarda ikincisi de dahil olmak üzere 16 yaşına kadar okuldaki herhangi sınavda öğrencinin başarılı olması için yeterli olması gerekirken, geri kalan kitaplar 18 yaşına kadar ki sınavları boyunca öğrencilere kolaylıkla öğretilebilmelidir.

CALLAN METOD
GARANTİ BELGESİ

Üniversite öğrencileri veya devlet okulu öğrencileri için örnek kopya

Bu belge Claude Duval’e aşağıda belirtilen günden başlayarak Callan yöntemiyle 72 saatlik bir hazırlama dönemi sonunda üniversite/devlet okulundaki ilk yıl sınavlarının İngilizce dil kısmında başarıyı garanti eder.

Eğer bu saatlerden sonra, sınavda başarı sağlanamazsa, Oxford School öğrenciye sınavında başarılı olana kadar ücretsiz ders verecektir.

Öğrenci tam olarak diğer Callan Metod öğrencileri gibi Callan Metod kursuna devam etmeyi ve üniversite/devlet okulu öğrencileri için herhangi bir özel kursa girmeyi amaçlamayacağını kabul eder. Öğrenci ayrıca kompozisyon veya çeviriden oluşan herhangi bir sınavdan önce ev ödevi olarak 5 kompozisyon ve 5 çeviri yapmayı kabul eder.

Yukarda belirtilen 72 saat, geç kalma ve gelmeme gibi durumları kapsayan %25 eklemeyle toplam garantilenmiş ders sayısını 108’e ulaştıran, ellişer dakikalık 86 derse denk gelmektedir..

Ders başına £5 Sterlin (örnek)olma k üzere, tam hazırlama döneminin ücreti öğrenciye £540’dan daha fazlasına mal olmayacaktır; ders ücretlerindeki doğan artışlar ayrıca hesaplanacaktır .

Tarih:…………………………………………….
Okul imzası:………………………………………………

Bir sonraki bölüm ise yalnızca üniversite öğrencisinin veya devlet okulu öğrencisinin şahsi garanti belgesidir .

CALLAN METOD
GARANTİ BELGESİ

Üniversite öğrencileri veya devlet okulu öğrencileri içindir

Bu belge…………………………………………………. ‘e aşağıda belirtilen günden başlayarak Callan yöntemiyle……………………………….. saatlik bir hazırlama dönemi sonunda üniversite/devlet okulundaki………….. yıl sınavlarının İngilizce dil kısmında başarıyı garanti eder.

Eğer bu saatlerden sonra, sınavda başarı sağlanamazsa,……………………….. öğrenciye sınavında başarılı olana kadar ücretsiz ders verecektir.

Öğrenci tam olarak diğer Callan Metod öğrencileri gibi Callan Metod kursuna devam etmeyi ve üniversite/devlet okulu öğrencileri için herhangi bir özel kursa girmeyi ummayacağını kabul eder. Öğrenci ayrıca kompozisyon veya çeviriden oluşan herhangi bir sınavdan önce ev ödevi olarak…………… kompozisyon ve…… çeviri yapmayı kabul eder.

Yukarda belirtilen………………. saat, geç kalma veya gelmeme gibi durumları kapsayan %………… eklemeyle toplam garantilenmiş ders sayısını………….. ‘e ulaştıran, ellişer dakikalık……………. derse denktir.

Ders başına £…………. Sterlin olmak üzere tam hazırlama döneminin ücreti öğrenciye £…………….. ‘ dan daha fazlasına mal olmayacaktır; ders ücretlerindeki olağan artışlar ayrıca hesaplanacaktır.

Tarih:……………………………………………….
Okul İmzası:…………………………………..