Dikteler

Bazı öğrenciler İngilizce dikte çalışması yapmaktan ne yazık ki hoşlanmazlar. Ancak dikteler, öğrenciye hecelemeyi ve öğrencinin telaffuzunu geliştirmeyi, öğrencinin ilgili kelimeleri yazarken hem beyinsel, hem görsel hem de mekanik olarak kelimeyi yazarak belleklerine sağlam şekilde yerleştirme şansına erişirler. Bu aynı zamanda bir yoğunlaşma ve konsantrasyon sürecidir ve kelimelerin hafızaya yerleştirilmesi için son derece gerekli bir çalışmadır. Diktelerdeki hatalar öğrenciler için her ne kadar endişe verici gibi görünse de aslında bu İngilizce kelimelerin doğru şekilde öğrenmeleri açısından öğrenciye bir fırsat olarak değerlendirilmesi gereklidir. Öğrencilerimiz her dikte çalışmasından sonra hatalarını mutlaka saptamalı ve kırmızı bir kalemle doğrularını yazarak düzeltmelidir. Zaman içinde bir daha hata yapmadıklarını öğrencilerimiz göreceklerdir hatta profesyoneller olarak bu hataların 3. kitaptan itibaren azaldığını öğrencilerimize bildirmek istiyoruz. Her dikte çalışmasında kelime ve cümleler 3 kez değişik zaman aralıklarıyla sistematik bir şekilde öğrencilerimize cümlenin en başından itibaren açık şekilde söylenerek verilir. Metod boyunca dikteler, ilişkisi olmayan cümlelerden oluşur. Bu yeni öğrenilmiş kelime dağarcığının en üst düzeyde bir önceki cümle ile ilişki kurmadan beyinden çağrılmasını hedefler. Böylece öğrencinin hafızası tek bir konu için değil değişik konularda yoklanmış olur.