Doğru Sınıflandırma

Pek çok okul öğrencilerini yalnızca üç (bazen beş) kategoriye ayırır. Bunlar Advanced Intermediate (lowerint. + upperint.) ve Beginner seviyeleridir. Sadece öğrencinin düzeyinin birikimine göre ve sonraki çalışmaları boyunca onları aynı kursta kategorize eder. Callan Metodu kullanan bir okul, sadece bilgi birikimine göre değil, öğrencinin öğrenme hızına göre de birkaç kategoriye ayırır ve hızlandıkları ya da yavaşladıkları zaman onları bir sınıftan diğerine rahatça transfer edebilir. Bu işlem öğrencilerimizin maksimum verim almaları için yapılmaktadır. Deren Koray Yabancı Dil Kursları olarak bizler de zaman zaman bu tür uygulamalar yapmaktayız.

Kurslarda hızlı, orta ve yavaş öğrenenler yanında çok hızlı ve çok yavaş öğrenenler öğrenciler de vardır. Bu gibi öğrenciler mümkün olduğu kadar ayrı tutulmak zorundadırlar ve sürekli olarak işleyişleri gibi yeniden sınıflandırılırlar. Benzer şekilde hızlı başlayan öğrenciler daha sonra yavaşlayabilirken yavaş olanlar daha sonra hızlanabilir ve sonuç itibarı ile yine farklı kursa yerleştirilmek zorunda kalabilirler.

Öğrencilerin bu sirkülasyondan dolayı, her zaman yeni oluşturulan sınıflar yanında ve birbirlerinden ayrılan ya da diğerleriyle birleştirilen eski sınıflar da bulunmaktadır. Öğrenci böyle bir durum karşısında endişelenmemelidir. Bu değişiklikler metodun işleyişi için gereklidir, görünenin ve düşünülenin aksine öğrencinin ders işlevinde zararlı değil aslında son derece faydalıdır.

Bu gereklilik, Callan Metod’u kullanan okulun öğrenciye başarı garantisi vermesi ve ödemenin peşin olmasında ısrar etmemesinden kaynaklanmaktadır. Böyle bir sınıflama öğrencinin endişelerini yatıştırır, okul ve metod hakkında öğrenciye güven kazandırır.