Farklı Bir Meslek

Bazı ülkelerde devlet kurumları İngilizce öğreten bütün öğretmenlerin tecrübeli ve kalifiye olmasında ısrar etmektedir. İngilizce öğretmenlerinin bir üniversite derecelerinin olmasını şart koymaktadır. Kimyadan mezun olmuş birisinin İngilizceyi bir yabancı dil olarak öğretmesinde bir mükemmellik doğal olarak beklenemez. Öğretmenin herhangi bir üniversite derecesinin olması onun iyi bir öğretmen, özellikle de iyi bir Callan Metod öğretmeni olduğunu göstermez. Metod, öğretmenlerde bazı doğal özellikler de arar. Bu noktaları ilerleyen bölümlerde açıklayacağız.