Firmalar Test Edebilir

Callan Metod firma yetkili, üst düzey ve çalışanların İngilizce eğitimlerinde de iddialı bir metoddur. Eğer firmalar kendi personellerine İngilizce öğretmek için kullandığı yöntemleri Callan Metodla karşılaştırmak isterlerse aşağıdaki pasajı dikte etmeleri için çalışanlarına verebilirler. Bu pasajın Callan Metodla 50 dakikadan oluşan 50 saatlik bir çalışmanın sonunda öğrenciler tarafından yapılabildiği ispatlanmıştır. (Haftada 3 saat olmak üzere 4 ay veya %25’lik tatil veya geç gelme durumunda 4.5 – 5 ay).

Callan Metodla yapılacak 50 saatlik bir çalışma sonunda, daha önce İngilizce öğrenmemiş biri bu pasajı dikte edebilmektedir. Klasik metodlarla eğitim gören öğrenciler için bu mümkün değildir. İnceleyeceğiniz üzere paragrafta verilen cümleler arasında anlam bakımından bir bağlantı yoktur. Bu öğrencilerin, cümleler arasında olası bağlantıları önceden tahmin ederek bu paragrafı yapmadıklarını düşünmelerini engellemek amacıyla alınmış bir önlemdir ve bu nedenle cümleler birbirinden tamamen farklı verilmiştir. Örnek pasaj 100 kelimeden oluşmaktadır. Callan öğrencisi bunu en fazla 8-10 hatayla tamamlar.
Böyle bir pasajın diktesi öğrencinin İngilizcesini ölçen en iyi yollardan biridir. Öyle ki öğrencinin duyduğu şeyi anladığını ve bunu günlük yaşantısı içinde kullanabildiğini ispatlar. Callan öğrencisi ayrıca pasajı dikte etmekle, içerdiği kelimeleri kullanarak normal bir sohbet gerçekleştirebileceğini de test etmiş olur. Paragraf, ilk kitaplarda bulunması gereken kelimelerden oluşmaktadır. Pasaj önce öğrencilere okunmalı, daha sonra her cümlenin iki kez tekrarıyla öğrenci tarafından dikte edilmeli ve son bir kez daha okunarak tamamlanmalıdır. Deren Koray Yabancı Dil Kurslarında dikte çalışmaları, Callan Metod’un öngördüğü şekil ve sistem çerçevesinde noktalama işaretleriyle birlikte öğrenciye sunulur.

Dictation: My favourite drink/ when I’m ill/ is milk./ He’s willing to agree/ that he’s made a mistake./ Bought, hung, thought,/ shook, said, met./ When they reach her age, they’ll earn as much as she does. We can’t sit/at the comer of a round table./ How often/ do they walk along this way?/ Seldom./ They weren’t here yesterday./ This wine doesn’t taste/ nearly as pleasant as the other./ 1 can’t lift this stone ball,/ it’s either too heavy/ or I’m too weak./ This suit is cheaper than that./ That one is the most expensive./ I like silver less than gold.

Daha ileri seviye öğrencileri için daha farklı bir test ayrıca firma çalışanları için de verilebilir.

En iyi sonuç veren test kendini daha önce hiç İngilizce öğrenmemiş firma çalışanları üzerinde gösterir. Örneğin firma çalışanlarını iki gruba ayırıp, birinci gruba Callan Metod, ikincisine firmanın hazırda kullandığı metodla ders verilebilir. 50 saatin sonunda (Callan 1. Kitabın sonu) her grup kendi metodunun sınavına hem de diğerlerininkine girebilir. Sonuç şaşırtıcı olacaktır. Callan Metodla çalışan öğrenciler diğer grubun sınavını oldukça basit bulurken, diğer grup için Callan Metodun sınavını geçmek hemen hemen imkânsız olacaktır. Bunu test etmeye ve sonucu sizlere göstermeye hazırız.

Eğer her iki metod arasında fark fazlaysa ince sonuçlar veren testlere de ihtiyaç yoktur. Örneğin bir at yarışında iki at yarışı çekişmeli bitirirse mantıken ikinci gelenin belki diğer bir yarışta birinci veya üçüncü olabileceği ihtimali açıkça tartışılabilir ancak diğerinin çok çok gerisinde tamamlayan bir atın ilk üçteki atlarla kıyaslamasını yapmaya, bunu tartışmaya dahi gerek yoktur çünkü sonuç aşıkardır