Garanti Belgeleri

Hiçbir okul, bir garanti belgesi verme zorunluluğu altında olmamasına rağmen, öğretmeninin Callan Metodunu doğru olarak kullandığından emin olabilmesinin tek yolu olarak, öğrencinin bir garanti istemesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Eğer Metod doğru kullanıldığı halde çok düşük bir olasılıkla, öğrenci hiçbir şey öğrenemez ve yalnızca % 3 veya 5 dilimine giren öğrenciler garanti edilmiş saatler sonunda Cambridge Sınavını geçmeyi başaramaz.

Bazı öğrenciler, doğal olarak diğerlerinden daha uzun sürede öğrenebilir, ama Callan Metodun en yavaş öğrencisi, diğer metodlarla sınava hazırlanan normal bir öğrencinin aldığı ders saatinin daha azıyla, Cambridge Preliminary düzeyine erişebilir.

”Çok yavaş öğrenci” tanımlaması, muhtemelen orta yaşlı, yorgun ya da zayıf bir hafızaya sahip, ana dili Latin veya Alman kökenli olmayan, küçük yaşta okulu bırakmış veya ana dili İngilizce olmayan bir öğretmenle çok geniş bir sınıfta eğitim almış öğrenci için kullanılır.

Her şeye bağlı olarak tabii ki, Callan Metodla yasal olarak 200 saat ders alan herhangi bir öğrenci, başka metodlarla en az 800 saat yani 4 katı süreyle ders görebilir.

Garanti veren her okul, okulun duvarlarında garanti belgesinin bir örnek kopyasını göstermelidir.

Öğrencinin, Callan Metod garantisinin, metodun 5. kitabı içermesi hesap edilebilmesine rağmen, eğer öğrenci, kitap 4 ‘ün sonunda Cambridge First Certificate sınavını geçme pozisyonunda bir öğrenciyse, kitap 5’i çalışmaya ihtiyacı olmadan çalışma zamanının %15’inden tasarruf edecektir.

Callan Metodu uygulayan pek çok okul, metodun bütün 5 kitabını kapsayan First Certificate için öğrencilerine garanti verebilir ve kitap 4 ‘ün sonunda sınavı geçme konusunda olabileceklerini onlara anlatır. Eğer, bunun sonrasında öğrenci kitap 5’i çalışmaya devam ediyorsa, bu onları Cambridge Advanced Certificate sınavını gözününde bulundurmaya teşvik edecek, hedeflerini daha yukarılara çekmesine olanak tanıyacaktır.