Garanti Tablolarının İşleyişi

Callan Method, yalnızca her kategorideki öğrencinin Cambridge Certificate düzeyine erişmesinin ne kadar uzun süreceğini değil, ayrıca metodun her bölümünü öğrencinin kaç saatte tamamlayacağını da tahmin eder. Böylece öğrenci, kendi çalışma planını izleyebilir. Örneğin, Cambridge Preliminary için 80, First Certificate için 160 saat ders olan ortalama bir öğrenci, aşağıda gösterilen saatler boyunca, her bölümün sonuna ulaşacaktır.

 

Bölüm

1

2

3

4 

5

6

7

8 

9

10 

11

12

Saatler

10

20

30

40

55

70

85

100

115

130

145 

160

Bir sonraki bölüm, her öğrencinin kendi çalışma planını nasıl gözlemleyebileceğini de gösterir.

Tablolardaki sayılar saatleri değil dersleri (50 dakika üzerinden) belirtir ve gecikme, derse girmeme gibi durumları da kapsar. Örneğin; öğrenciye 160 saatte Cambridge First Certificate sınavını geçmesi garanti edilirse, 240 saat üzerinden garanti belgesi verilebilir. Bu, 160 saatin, 50 dakikadan 192 derse eşit olması ve eklenmiş %25’in de bir sonraki 48 derse karşılık gelmesi anlamına gelir.

Tablolardaki ”240” başlıklı kolona bakarak, öğrenci bir dersin ortalama 5.26 paragrafını tamamlaması gerektiğini ve 40 ders sonrasında, örneğin; paragraf 210’a ulaşmak zorunda olduğunu görecektir.

5.26 sayısına, 1263 sayfadan oluşan metodun toplam paragraf sayısını, 240 derse bölerek ulaşılır. Bu sayıyı bilerek öğrenci, çalışmasının herhangi bir anında kendi ilerleyişini gözlemleyebilir. Örneğin; eğer o güne kadar 83 ders aldıysa, paragraf 437 de olmalıdır. Bu sayı da, 5.26 katsayısı ile 83 çarpılarak elde edilir.

Diğer taraftan, eğer öğrenciye 200 saat için bir garanti verildiyse, ”200” başlıklı kolonda gösterildiği gibi, öğrenmesinin hızı, bir derste ortalama 6.32 paragraf olacaktır.

Ancak öğrenci, ilerlemesinin her zaman düzenli olmayacağını unutmamalıdır. Bazı bölümleri tamamlamak için diğer bölümlerde gördüğünden daha fazla ders alabilir. Tablodaki sayılar, ancak iyi bir kılavuz çizgisidir.

Cambridge üniversitesi, kendi öğrencinin Cambridge First Certificate’i geçmesi için bilmesi gerektiği tam 4400 kelimelik bir sözlük yayınlar. Bu kelimeler, Callan Metodunun 5 kitabında kapsanır. Ancak First Certificate sınavında Cambridge, bu 4400 kelime arasında olmayan kelimeleri de öğrencilerine sunar. Öğrencinin bu kelimeleri bilmesi kendisinden beklenmemektedir ancak öğrencinin daha önce karşı karşıya kalmadığı bu kelimeleri içeren İngilizce pasajları, anlama yeteneğinde olup olmadığını, pasajın genel anlamında kelimenin oradaki anlamını tahmin edip edemediğini görmek için bu kelimeleri de içerir.

Çünkü günümüz dünyasında öğrenci, bu tür alıştırmaları sık sık yapmak zorunda kalacaktır. Sınavda geçen diğer kelimelerin, seyahat ve modern hayatla mutlaka bir ilgisi vardır. Mesela check-in hall, terminal, departure-lounge, monorail, bed-sitter, flatlet, jog, aerobics, media, ozone layer, Big Apple, art-deco, vegetarian, numeracy kelimeleri gibi kelimeler öğrencinin karşılaşabileceği kelimelerdir.

Bu kelime haznesine ek olarak, Cambridge sözlüğünün 4400 kelimesi arasında yeralan, pek çok kelimeden; ”urban, location, design, studio, convert, imaginative, commercial focus, flammable, component, official” gibi Latin kökenli fazla sayıda İngilizce kelime vardır ve bunlar kitap 5’in düzeyindeki kullanıma girerler.

Bu yüzden ana dili Latin veya Alman kökenli kelimelerden veya Latin, Yunan, Fransız, Alman kökenli kelimelerle dolu veya uluslararası kullanımdaki İngilizce kelimeler (sandwich-bar, jogging, jet gibi) kendi dili benzer olan ya da sık sık yurt dışı seyahatlerde bulunmuş olan bir öğrenci muhtemelen Callan Method’un 5. Kitabını çalışmasına gerek duymayacaktır.

Bölüm 6 ve 7 arasına denk gelen paragraf 632’nin, tüm metodun yarısı olduğuna dikkat edilecektir ve bu da yaklaşık olarak Cambridge Preliminary seviyesine denk gelir. Ayrıca bölüm 12’nin tablolarda yer almadığına dikkat edilmelidir. Bu konuda harcanan saatler, gerçekte bölüm 10’u tamamladıktan, sonra Cambridge First Certificate’i her halukarda almaya, (öğrenci hazır olduğundan) garantilenmiş sayıların fazlasından meydana gelmektedir.