Garanti ve Ücretsiz Dersler

Callan Metodun verimliliğine inanmak sizlere çok güç gelebilir aslında doğruluğu imkansızmış gibi de gôrünebilir. Bu yüzden Callan Metodu uygulayan okulların büyük çoğunluğu her öğrenciye yazılı bir garanti belgesi verir ve öğrenci saptanan saatte dersten sonra Cambridge sınavlarında başarı sağlayamazsa, başarı sağlanana kadar okulda ücretsiz ders verilir.