Geçici Garanti Belgesi

Geçici garanti belgesinden kastedilen, deneme sınavlarına başlamadan önce Cambridge Preliminary ve First Certificade düzeyine veya dengi sınavları verebilecek İngilizce seviyesine ulaşmak için kaç saatlik bir İngilizce eğitiminin gerektiğini gösteren bir belgenin öğrenciye verilmesidir. Şöyle ki:

CALLAN METOD
GEÇİCİ GARANTİ BELGESİ

Örnek Kopya

Oxford School, öğrenci Mario Rossi’nin Callan Metodu ile çalışıp Cambridge Preliminary Sınavının düzeyine ulaşması için yaklaşık 80 saate gereksinimi olacağını tahmin etmektedir.

Yukanda adı geçen okulda dersler 50 dakika sürdüğünden, yukanda belirtilen 80 saat, 50’şer dakikada 96 derse eşit olacaktır. Buna, garantilenmiş toplam ders sayısını 120 derse getiren geç kalma ve gelmeme gibi durumlan kapsayan %25 eklenir. Ders başına £5 olmak üzere, bütün kurs öğrenciye £600’dan daha fazlasına mal olmayacaktır. Diğer herhangi bir metodta bu bedel, £2400 kadar tutabilir.

Öğrenci Cambridge First Certificate’i veya bu seviyeye denk bir sınavı almayı tercih ederse, bütünüyle yaklaşık £1200 tutarındaki, 160 saate ihtiyacı olacaktır.

Öğrenci, 15 deneme dersini aldıktan sonra, okul öğrencinin yukarıda adı geçen sınavları geçmek için gereksinim duyacağı ders sayısını daha doğru olarak hesaplayabilecek ve öğrenciye uygun, yasal olarak geçerli bir garanti belgesi verebilecektir. Bu arada, bu tahminle, öğrenci aynı sonuç için kaç saat garanti edeceklerini ve hazırlığın tamamı için kendisinden ne kadar fiyat talep edeceklerini, bulunduğu civardaki diğer okullara sorabilir.

Tarih:…………………….
Okul İmzası:………………………………….

Not: Bu baştaki belgenin en son bağlayıcı garanti belgesi olmadığı önemle vurgulanmalıdır. Diğer bir deyişle bu belge gerçek bir garanti belgesi değildir. Öğrenciye arzu ettiği İngilizce düzeyine erişmesi için ihtiyacı olacağı saat sayısı hakkında fikir vermede yalnızca bir tahmin amacını güder. Okulun hesaplamaları ise, öğrencinin yaşına bir önceki dönemde aldığı İngilizce bilgisine, kategorisine ve okulun bu öğrencinin öğrenme yeteneği hakkında ne düşündüğüne bağlıdır. 15 deneme dersinden meydana çıkan gerçek sayılar yukarda hesaplanmış sayılardan yaklaşık %25 daha fazla veya %25 oranında az olması ile sonuçlandırabilir.

CALLAN METOD
GEÇİCİ GARANTİ BELGESİ

………………………………………..,öğrenci……………………………………………………………..’nin Callan Metoduyla çalışıp…………………….düzeyine ulaşması için yaklaşık…………………………………saate gereksinimi olacağını tahmin etmektedir. Bu saatlerden sonra öğrenci sınavı başaramazsa, yukarda adı geçen ,……………………………………………………………………. öğrenciye başarılı olana kadar ücretsiz ders verecektir.

Yukarıda adı geçen …………………………………….’da dersler…………………. Dakika sürdüğünden,

yukarıda belirtilen………………….. saat………………………. derse eşit olacaktır. Buna garantilenmiş toplam ders sayısını………………… derse getiren geç kalma ve gelmeme gibi durumları kapsayan %…………………. eklenir. Ders başına £………….. ‘den daha fazlasına mal olmayacaktır. Diğer herhangi bir metodla, £………….kadar tutabilir.
Öğrenci…………………………… veya böyle denk sınavın bazılarım almayı dilerse, bütünüyle yaklaşık £……………………. tutarındaki,……………….. saate ihtiyacı olacaktır.
Öğrenci………………….. deneme dersini aldıktan sonra, ……………………….. öğrencinin yukarıda adı geçen sınavları geçmek için gereksinim duyacağı ders sayısını daha doğru olarak hesaplayabilecek ve öğrenciye uygun, yasal olarak geçerli bir garanti belgesi verecektir. Bu arada, bu tahminle, öğrenci aynı sonuç için kaç saat garanti edeceklerini ve hazırlığını tamamı için kendisinden ne kadar fiyat talep edeceklerini bulunduğu civardaki diğer okullara sorabilir.
Tarih:……………………………………….
Okul İmzası:…………………………………….

Not: Bu baştaki belgenin en son bağlayıcı garanti belgesi olmadığı önemle vurgulanmalıdır. Diğer bir deyişle bu belge gerçek bir garanti belgesi değildir. Öğrenciye arzu ettiği İngilizce düzeyine erişmesi için ihtiyacı olacağı saat sayısı hakkında fikir vermede yalnızca bir tahmin amacını güder. Okulun hesaplamaları ise, öğrencinin yaşına bir önceki dönemde aldığı İngilizce bilgisine, kategorisine ve okulun bu öğrencinin öğrenme yeteneği hakkında ne düşündüğüne bağlıdır. ………. deneme dersinden meydana çıkan gerçek sayılar yukarda hesaplanmış sayılardan yaklaşık ………. daha fazla veya ………… oranında az olması ile sonuçlandırabilir.