Gözden Geçirme (Revizyon) Sayısı

Öğretmenin yeterli sayıda her dersi gözden geçirmesi çok önemlidir. Böylece sınıftaki bütün öğrenciler, öğretmenin yüksek hızda konuştuğu zamanlarda kendilerine yöneltilen soruları anlayabilirler. Öğrencilerimiz yeterli sayıda soru duymazsa, konuşma ve anlama hızlarını asla geliştiremeyeceklerdir. Bu yüzden gözden geçirmenin sayısını hesaplamak bile büyük önem taşır ki okul her ders için bir çizelge tutmaktadır. Öğrenci dersi ne kadar tekrar ederse etsin, öğretmenin bu ihmali, çalışma sürelerinin uzamasına dolayısı ile metod performansının düşmesine neden olur. Öğretmenin az revizyon yapması, öğrencinin kafasını karıştırırken, aşırı revizyon da diğer taraftan öğrenciyi sıkacaktır.

Öğrenciler 5 kategoriye ayrılırlar. İstisnalar-hızlılar-standart öğrenciler-ortalamanın altındakiler ve yavaşlar. Okuldaki öğrencilerin dağılımı genellikle %5’i istisna olarak göz önünde bulundurulabilirler. Diğer oranlarda %15’i hızlılar, %60’i ortalamalar, %15’i ortalamanın altı ve %5’i de yavaş olanlar şeklinde dağılım gösterir..

İstisna olan grup eğer Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca gibi Batı Avrupa dillerini biliyorlarsa genellikle 50 dakikalık derste Callan Metodun 12 yeni paragrafını işleyecek kapasitedelerken, hızlı öğrenciler 8, ortalamalar 6, ortalamanın altındakiler 5 ve yavaşlar 4 yeni paragraf görebilecek kapasitede bulunacaklardır. Öğrenci eğer bir derste 4 ‘ten daha az paragraf işlerse, bu, öğretmenin Callan Metodu doğru olarak kullanmadığı anlamına gelebilir.

Revizyona yani işlenmiş derslerin tekrarına gelince, istisna öğrencilerin her derste öğretilmiş konuyu yalnızca 2 kere tekrar etmeye ihtiyaçları olacakken, hızlı öğrencilerin 3, ortalama ve standart grubun 4, ortalamanın altmdakilerin 5 kere ve yavaşların da 6 defa revizyona ihtiyaçları olacaktır. Bir kursun gerektirdiği gözden geçirme sayısı sürekli sabit kalmaz. Bir sınıf bir periyoda ulaşamama sıkıntısı çekiyor veya metodun en zor bölümüne ulaşmada problem yaşıyorsa, belirli bir yavaşlamanın dolayısı ile öğretmenin tekrar sayısını arttırmak zorunda kalacağı bir ortamın oluşacağı gerçeği bulunmaktadır. Diğer taraftan sınıf artık dilde uzmanlaşmaya başladığında bir hızlanma görülürse, bu kez tekrar sayısının azaltılmasına ihtiyaç duyulacaktır.