Gramer Çok da Önemli Değildir

Öğrenci doğal olarak metodda geçen tüm İngilizce gramer konularını anlamak için gereken her türlü çabayı göstermelidir ancak az da olsa bir çelişki içinde kalırsa çok fazla endişelenmemesi gerektiğini bilmelidir. İngilizcede bir gramer kuralını bilmekten çok, bu kuralın nasıl uygulanacağını bilmek daha önemlidir ve öğrencilerimiz bu bilgiyi, sürekli gramer anlamda olarak doğru cümlelerin tekrarı ve gözden geçirmesi sırasında bir noktadan itibaren artık bir sezgiyle öğrenir. Her koşulda İngilizce gramer bilgisi nispeten önemsizdir ve inanın dilbilgisinde pek çok sokaktaki İngiliz vatandaşının bile hakkında çok da fazla bilgiye sahip olmadığı kural dışı bilgileri içerir. Unutmayın, hepimiz çocukluktan itibaren konuşmayı öğrendik ve kimse bize konuşmayı öğrenirken gramer kurallarını sistemli bir şekilde oturup bize öğretmedi öyle değil mi? Hepimiz nasıl duyuyorsak öyle öğrendik. İngilizce de bir Lehçe gibidir kulaktan dolma bilgilerle öğrenilir, gramer bilgileri ile sonradan pekiştirilir ve bir sisteme oturtulur. İşte bu noktadan yola çıktığımızda İngilizce eğitim metodumuzun nasıl da başarıyla uygulandığını görmemiz zor değildir.