Her Öğrencinin Öğrenme Hızı Farklıdır

İngilizce ile ilgili belli bir akademik geçmişi olan ortalama seviyede bulunan bir Callan öğrencisi 80 saat ders alarak Cambridge Preliminary sınav seviyesine ulaşmaktadır ancak bizler bu rakamların ülkemiz koşullarında 100 – 120 – 140 ve 160 saat olarak belirliyoruz. İyi bir temele sahip olan bir öğrencimiz 40 saat alarak da bu seviyeye gelebilir ancak öğrencilerimizin sahip oldukları İngilizce dışında, iş yoğunlukları, yaşları, yoğun bir atmosferde çalışıp çalışmadıkları, üniversite mezunu olup olmadıkları, belleklerinin durumu, yeni konuları sorunsuz algılama, uygulama, belleklerinde tutma kapasiteleri, öğrenmeye ne kadar açık oldukları bu hedef saatleri belirleyen en önemli kriterlerdir. Okulumuzda sadece İngilizce belirleme sınavı değil, öğrencilerimizin ya da katılımcılarımızın bu tür sosyal, yaşamsal ve fiziksel koşulları da değerlendirilmektedir.