Her Sayfadaki Kelimelerin %90’ı Kitap 1’de Bulunur

Kursiyerlerimizin Kitap 1’den eğitimlerine başlamasını istememizin diğer bir sebebi de geri kalan 2-3-4-5-6 ve 7. kitapların tüm gramer ve kelime yapılarının, %90’ının ”come, go, fast, slow, black, have, the, a, often, seldom” gibi, günlük hayatta yüzlerce defa kullanılan en yaygın 1000 kelimesinden meydana geldiğidir. Bu kelimelerdeki 1 tane eksik bile temeli olmayan binaya kat çıkmaya benzer ve sağlam bir yapı oluşturmamıza engel olur. Bakınız diğer bir istatistiksel veriye göre genel kullanımdaki kelimelerin %50’si için rakamlar sadece 43 kelimeyle sınırlıyken, %25’i için bu rakam sadece 9 kelime ile sınırlıdır. (and, be, have, it, of, to, will ve you gibi).