Hiçbir Okul Cambridge Üniversitesiyle Bağlantılı Değildir

İşaret edilmesi gereken önemli bir nokta da hiçbir dil okulunun Cambridge Üniversitesi’ yle bir bağlantısının olmamasıdır. Cambridge sınavları tamamen bağımsız ve ayrı bir birim olan English Teaching Profession tarafından hazırlanır ve değerlendirilir.

Callan Metodu diğerlerinden farklı kılan tam 33 ayrı faktör vardır. Bu kriterlerden az 5 tanesini bille kendi profiline uyarlayan herhangi bir okul, metodu resmen kopya etmiş sayılır. Callan Metod diğer uluslararası kurumlar gibi büyük başarılar yakalamış, bu popülerite yüzünden zaman zaman kopya edilmeye çalışılmış fakat amacı ve içeriği tam olarak anlaşılamadığı için kopya eden kuruluşlar ticari hayatlarında başarısız olmuşlardır. Callan Metod bir alfabe veya piyano tuşlarına benzer şekilde çeşitli yollarla üretimi yapılarak taklit edilebilir. Fakat bir sistemin kopyasını yapmak, istenilen sonucu genellikle vermez. Bir üretimi kopyalayıp o üretim üzerinde bir gelişim sağlanamazsa bu kopyalamanın hiçbir anlamı yoktur. Dünya üzerinde kimse gerçeğine aynı bedelde sahip olma şansı varken kalkıp da bir kopya üretime sahip olmak ya da yatırım yapmak istemez. Bugün dünyada İngilizce öğrenen öğrencilerin %90’ı İngilizce öğrenme azmi ve arzusu içinde bu amaçlarına en kısa sürede en ucuz ve mümkün olduğunca çabuk ulaşmayı arzu ediyorlar

Callan Metodu diğer standart sistemlerde ayıran en belirgin 2 temel öğe;

1. Kitabın içerdiği sorular kelime kelime öğretmenin sabit bir hızla öğretim verebilmesini sağlamak için dikkatle seçilmiş belli bir sistem çerçevesinde hazırlanmış ve tek tek öğrenciye sunulmuştur.

2. Bu sorular öğrencinin mümkün olan en fazla kombinasyonda konuşmasını sağlamak için negatif yönde sorulmuş ve buna bağlı olarak öğrencinin uzun yolla cevap vermesi gereken bir şablona oturtulmuştur.

Tarihe bakacak olursak şimdiye kadar (8.yy.’da Latince öğretmek için görevlendirilen monklar hariç) bir dili öğretmek için bu tür tekniklerin tarihte kullanılmamış olduğunu izliyoruz. Bunun nedenlerinden biri de İngilizce gibi bir dilin bütün dünyadaki eğitim ve iletişim terminolojisini etkisi altına alıp modern dünyayı etkileyeceğini düşünemeden, pasif diller üzerinde görülen terminolojik odaklanmadır.

Bakınız geçmişte, diller genellikle seçilmiş birkaç dil bilimcisi tarafından kültürel sebeplerden dolayı insanlara öğretiliyordu. O zamanlar bir dili konuşmak çok önemli değildi. Bugün İngilizce pratik amaçlar için tüm dünyada öğreniliyor. Bu yüzden eski öğretim teknikleri günümüzde geçerliliğini yitirmiştir.

Callan Method Organisation yeni bir buluşun kuruluşu olarak çok daha açık ve modern bir şekilde İngilizce öğretimini kursiyerlerine sunmaktadır. Öğretime, öğretmen vizyonu ile değil, öğrencinin başarısını nasıl maksimuma çıkarabileceğini dolayısıyla öğrencinin kazandığı kârın boyutları çerçevesinde olaya bakar. Çoğu İngilizce kitabı, Linguistler (dilbilimciler) tarafından yine dilbilimcileri için yazılır. Bir dilbilimcinin, Linguist olmayanların öğrenmede ne gibi zorluklar çektiğini anlaması çok zordur. Callan Metod dil öğrenmede zorluk çeken öğrencileri hedef alır.

Latinceden farklı olarak İngilizce Direct Metodun uygulanabileceği bir dilbilgisine sahip ve bu yolla öğretilebilecek bir yapıdadır.