% 95 Başarı Oranı

Cambridge sınavları için Callan Metodu kullanan okulların başarı oranı %95’tir. Bu oran Cambridge Üniversitesi yayınlarına göre genel İngiltere ortalaması için %70 olarak bildirilmiştir.