Lehçe Gibi Öğrenilebilir, Sonrası Çok Kolay

1066’da İngiltere’nin Norman akımlarından önce, İngilizce Almancaya çok benzerdi. O tarihten itibaren İngilizce yaklaşık 300 yıl kadar yazım dili olarak kullanıldı. İngiliz aristokrasisi Fransızca konuşurken, kilisenin dili Latinceydi. Günlük konuşmalar için kullanılan tek dil olması İngilizceyi gramatik olarak adeta bir lehçe gibi kullanımını kolaylaştırdı. İngilizce İngiltere’nin bir kere daha resmi dili olduğunda, pek çok kelimeyi (yarım milyon kelime) kendisine Fransızca ve Latinceden aldı. İngilizce bir dil olmasına rağmen, kulaktan dolma şekillerle tıpkı birinin lehçe öğrendiği gibi en iyi şekilde öğrenilir.

Fransızca, Almanca veya İtalyanca gibi dilleri öğrenmek daha çok müzik eğitimlerini takip eden piyano çalmayı öğrenmek gibidir. Diğer yandan İngilizce öğrenmek bir müzik eğitimi olmaksızın bir piyano çalmayı öğretmen eşliğinde öğrenmek gibidir.