İşin Tabiatı

1950’den bu yana İngilizce eğitimi gittikçe büyüyen bir endüstri haline gelmiştir. Dünya; bir dili öğrenmenin en iyi yolun, o dili ana dili gibi konuşan birinden öğrenilmesi gerektiğini kabul etmiştir. Callan Metod’da bu nokta üzerinde hassasiyetle durulur.

Üzerinde önemle durulan bir diğer konu ise, İngilizce dilbilgisinin yaklaşık 30 yıldır okullarda öğretilememesidir. Mesela öğrenciler İngiltere’de dahi bir dilin nasıl işlediğini bilmeksizin okullarından mezun olmaktadır. Öyle ki biz Türkler bile zaman zaman İngiliz ve Amerikalıların yaptıkları dilbilgisi hatalarını kendilerine çekinmeden söyleyebiliyoruz. Çoğu kez fiil ile özne arasındaki farkı bile bilmedikleri gibi, şartlı bir cümlenin ne anlama geldiğini dahi sizlere söyleyemezler. Kendilerine doğru bir biçimde yazma ve konuşmanın nasıl olduğu, dilbilgisi kuralları verilmeksizin öğretilir. Bu, İngilizce kolay bir dil olduğundan dolayı belki mümkündür. Eğer öğrenci bir cümleyi doğru şekilde kurabiliyorsa konuşmak onun için oldukça kolay ve çabuk gerçekleşir. Callan Metod’da da bu işin doğası gereği kurallara bağlı kalarak konuşulur.