Kelime Haznesi Kitabını Yazın

Öğrenci Callan Metod’un herhangi bir kitabında çalışmalarına başlamadan önce, kitapta gördüğü kalın siyah formatta basılmış İngilizce kelimelerin Türkçedeki karşılıklarını yazması oldukça önemlidir. Bunu ya kitaptaki karşılığına bakarak ya da sözlükten bularak yapabilir. Bunlar haricinde İngilizce kelimeleri öğretmene sorarak da öğrenebilir. Bazen okul ya da öğretmen, öğrencinin kitabına kopyalaması için basılmış veya fotokopi edilmiş kelimelerin listesini öğrenciye gerektiğinde verebilir. Hangi sistem kullanılırsa kullanılsın, öğrenci kitabında geçen kelimelerin çevirileri olmadan herhangi bir çalışmaya başlamamalıdır, aksi takdirde bu hızı engelleyici bir faktör olarak öğrencinin karşısına çıkacaktır. Ayrıca İngilizce kelimeleri yazmak, İngilizce kelime haznesinin genişlemesine son derece yardımcı olacaktır.

Bunu öğrencilerimizden istememiz doğaldır çünkü bu metod uluslarası bir metoddur ve dünyada üzerinde genel – lokal yaklaşık 2500 dil konuşulup yazıldığından, takdir edersiniz ki her dil için çeviri yapmamız mümkün değildir. Bizler için gerekli olan Türkçe de kitaplarımızda zaten yer almaktadır.