Kötü Bir Şöhret İşletmeyi İflasa Götürür

Eğer Callan Metodu kullanan bir İngilizce dil okulu ya da İngilizce kurs garantisinin doğruluğunu ispatlayamazsa öğrenciler tarafından tepkiyle karşılanabilir, dolayısıyla okulun ünü sarsılabilir. Hele okul çok büyük olmayan bir metropolde bulunuyorsa bu çöküş çok daha hızlı olur. Bunun yanında fazla sayıda ücretsiz ders vermek bir okulu iflasa da götürebilir. Bu yüzden verilen garantinin, dolayısıyla metodun geçerliliği ve öne sürdüğü iddiaları da doğru olmalıdır. Bu garanti, kanunen geçerli olmasa bile yine de okulun verdiği yazılı bir söz yerine geçer. Bugün yurtdışında pek çok okul çeşitli belgeler vermektedir ancak bir süre sonra verilen bu belgelerin geçerli olmadığı anlaşılacağı için okulun da ticari itibarı zedelenecek ve sonuçta işletme ayakta kalamayacaktır. Biz dil okulumuzda verdiğimiz sözlerin arkasında duruyoruz. Tıpkı müşteri sözleşmelerinde de belirtildiği gibi.