Metod Değişmiş Görünür

Bazı öğrenciler, metodun 2. Kitabına başladıkları zaman, metodun doğasının değiştiğini düşünmeye başlarlar. Ancak değişen metodun doğası değil, materyalin kendisidir. Kitap 1 ‘de öğrenciye hızlı refleks geliştirmesi verilirken, Kitap 2 ve 3’te reflekslerini geliştirmeye devam etmesinin yanı sıra, dilin karışık gramer kısımları öğretilir.

Kitap 4 ve 5’te, metod öğrencinin perspektifinde bir kez daha değişmiş olarak görünebilir ancak bu iki kitap da yalnızca kelime haznesini destekleyici, İngilizce konuşma ve anlama yeteneğini geliştirici etkiye sahip olduğunu bildirmemiz gerekir.

Materyalin doğasındaki değişikliğe rağmen beş kitabının beşi de, metodun temel ilkelerini takip ettirir ve öğrenciye aynı şekilde öğretir. Tenis maçı konseptinde olduğu gibi İngilizce dersler hızlı ve etkili biçimde yapılır.