Metodu İzinsiz Kullanmak

Okullar kitapları doğrudan CMO’dan satın alır ve öğrencilerine satarlar. Böylece öğrencinin kitap almak için harcayacağı zaman engellenmiş olur. Deren Koray Yabancı Dil Kursları  olarak bizler tüm orijinal eğitim materyallerimizi Cambridge’de bulunan CMO’dan ithal etmekteyiz.

Kitapların masrafı Callan Metodun kullanıldığı okullar için oldukça düşük olmasına rağmen bazı okullar Callan kitaplarını kopyalama yolunu seçmektedirler. Bu kesinlikle International Copyright ve Intellectual Property’ye aykırı bir durumdur. Bu gibi okullar telif ve patent ücretini ödemedikleri için öğrenciler CMO’nun belirlediği fiyattan daha az ödeme yolunu seçerler. Eğer bir öğrenci okulun Callan kitaplarını print ettiğini veya fotokopisini çektiğini düşünüyorsa bu durumun metodun kurucusuna karşı yapılan bir usulsüzlük, haksızlık ve saygısızlık olduğunu düşünerek CMO’ya başvurabilir. Bu durumda CMO durumun gereken araştırmasını yapar eğer öğrenci şüphelerinde haklıysa gereken işlemleri derhal yerine getirir.

Öğrenci bu şikayet sırasında ismini gizli tutabilir ya da açıklayabilir. Sonuçta her şekilde olası bir davalardan uzak tutulur.

CMO’nun tek talep ettiği şey böyle bir olayın olduğuna dair kişisel bir bilgidir. (eğer mümkünse şüphelenilen kitabın bir kopyası işe yarayacaktır). Öğrencinin şüpheleri doğru çıktığı takdirde CMO kendisine maddi bir bağış yapacaktır.

Aynı şekilde eğer bir öğrenci herhangi bir okulun Callan Metod kasetlerinin taklit olduğundan veya kitaplarını pazarlandığından şüphelenirse bu yazarlarının Intellectual Property’ yi ilgilendiren uluslararası kanunlarını hiçe sayarak Callan tekniklerini kullandığını gösterir.

Eğer öğrenci kitabın okul tarafından print edilip edilmediğini anlamakta güçlük çekiyorsa yerel kitabın bir kopyasını CMO’ya gönderebilir ve kitabın orijinal olup olmadığı CMO tarafından kendisine bildirilir.

Öğrenci CMO tarafından gösterilen bu ilginin olağan dışı olduğunu düşünebilir. Bugün olağan dışı bir dünyada yaşamaktayız. Dünya finansal karışıklıklar içinde, uluslararası markalar altında piyasaya sürülen sahte üretimlerle iç içedir. Devletler bugün halkını sahtekarlıklara ve aldatmacalara karşı korumak için etkin önlemler almaktadır. Callan Metodun dünyaca ünlü bir metod olduğunu da düşündüğümüzde bu konu üzerinde ne kadar hassasiyetle durduğumumuzu da anlamış olacaksınız. DEREN KORAY olarak bizler kitaplarımızı daima Cambridge’den alıyor ve korsancılığın tamamen karşısında olduğumuzu buradan bir kez daha bildirmek istiyoruz.