Kitapların Başında Niçin Uzun Bir Önsöz Bulunuyor?

Öğrencilerimiz kitaplarda neden bu kadar detaylı açıklanmış bilgiler ve uzun bir önsöz olduğunu merak edebilir. Bunun en önemli sebebi Callan Metod İngilizceyi dörtte bir zamanda nasıl öğrettiğini ayrıntılarıyla öğrencilerine açıklamasıdır. Bu sebeple kitaplarımızda yazılan önsözü de web sitemize incelemeniz için taşımış bulunuyoruz. Bu derece devrim niteliğindeki bir sistemin, tabi ki bir kaç sayfada açıklanabilmesi beklenemez değil mi?. Önsözü okuyan kişi ne kadar septik biri olursa olsun, sonuçta iddia edilen noktaların doğruluğunu kendi gözleriyle görecektir.

Bu önsözün yazılmasındaki diğer bir önemli nokta da Callan Metodun kullanılmasına karşı olan öğretmen ve özel okulların niçin karşı olduklarını açıklığa kavuşturmaktır. Callan Metodu kullanmayı planlayan özel okullar 4 akademik yıllık eğitim süresinin 1 akademik yıla düşeceğini gördüklerinden, kazançlarının da dörtte üçünü kaybedeceklerini düşünürler. Bazı öğretmenlerin sisteme karşı olmasının başlıca sebebi ise öğretmenin sınıf içindeki özgürlüğünün kısıtlanması ve toplum içindeki sosyal statüsünü düşünmesidir. Çünkü metod herhangi birinin de öğretmenlik yapabileceğini iddia etmektedir.

Profesyonel kişiler metodu kullanırken, bazı özel okullar ve öğretmenler arasında kendi teori ve fikirlerini metoda eklemek gibi çok yanlış bir eğilim içine girebilmektedirler. Böyle bir durumda metod doğru olarak kullanılmazsa, normalin dörtte biri zamanda sonuç alınması dolayısı ile hedeflenen para tasarrufu doğal olarak sağlanamaz ve dörtte üç oranı sadece sözde kalır.

Bu önsözde açıklananlar öğrenciyi bu gibi durumlara karşı uyarmak için yazılmıştır. Kaybedilen zaman ve para, özel okulun ya da öğretmenin değil, tamamıyla öğrencinin kaybıdır. CMO (Callan Method Organization) kendi kitaplarını önsöz olmadan pazarlamayı denemiş, ancak eğitim garantisi vermeyen bazı okullar ve metodu doğru kullanmayan bazı öğretmenlerin varlığını tespit etmiş ve sesini bu noktada ne yazık ki duyurmamıştır. Metodun kursiyerler tarafından bilinmesi çok önemlidir. Çünkü neyin doğru neyin yanlış olduğunu kursiyer izlemek zorundadır.

Eğer öğrenci ön açıklamaları bir seferde okuyamayacağı kadar uzun bulursa önce birinci kısmı ardından diğer iki kısmı kendisine uygun bir zamanda da kolaylıkla okuyabilir. Eğer açıklamalar Türkçe değilse, kendisine çeviri yapabilecek bir arkadaşından yardım isteyebilir.

Öğrencilerimiz, kitaptaki önsözün neden sadece 1. kitapta değil de, metodun bütün kitaplarında bulunduğunu ya da ayrı bir kitapçıkta toplanmadığını da merak edebilir. Bunun sebebi de bazı öğrencilerin başlangıç seviyesinde olmayıp, metodun örneğin; 3. kitabından başlayabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olmaları, 1. ve 2. kitabı edinmeden sadece 3. kitabı alabilme durumlarıdır. Ayrı bir kitapçıkta açıklamaların yapılmamasının sebebine gelince, sistemi kullanan bazı okulların, sistemi doğru olarak kullanmamaları ve böyle bir durumda öğrenciye bu kitabı dağıtmayı gerekli görmeme olasılığıdır. Özetle bu önsöz metodu öğrenciye tam yönüyle aktarmak için elzemdir.