Ödeme Tabloları

Dünyanın her yerinde pek çok özel İngilizce okulundaki normal ödeme sistemi aylık (veya 3 aylık) ya da peşindir. Ancak öğrenci Callan Metodun iddiaları konusunda kuşkuluysa, Callan Metodu kullanan ve sistemine güvenen okul gibi aylık peşin ödemesine veya her bölümü başarılı bir şekilde tamamladığında ödeme yapmasına olanak verir. Diğer bir deyişle öğrenci memnun kalmadığı takdirde ödeme yapmaz. Bu durum okul ile öğrenci arasında imzalanan anlaşma ile de sabitlenebilir. Ülkemiz için bu koşulun aslında fazla iyimser olduğunu belirtmeliyiz. Çünkü zaman zaman İngilizce dil okullarımız bu kural çerçevesinde istismar edildiğine ne yazık ki şahit olduk. Bu nedenle müşteri ve katılımcı sözleşmesi büyük önem taşır.

Aşağıda açıklanan üç türlü ödeme şekli; başlangıçta öğrenciye kompleks görünebilir. Fakat okul kendisine daha detaylı olarak durumu açıkladığında bunun aslında kolay ve anlaşılır olduğunu öğrenci görecektir.

1. Aylık Peşin: Bu ödeme şeklinin en kolay ve en basitidir. Örneğin; öğrenci çalışmalarına mesela 9 Ocak’ta başlarsa, gelecek aylar için her ayın 9’unda ödeme yapacaktır. Bu sistem altında her derste öğrenci minimum rakamı da ödeyebilir, fakat bu durumda okul genel giderleri olan öğretmen maaşı, okulun ödemek zorunda olduğu kira giderleri, elektrik, su ve benzeri harcamaları kendi bütçesinden yapmak zorunda kalacaktır.

Öğrenci, derslere kısmen devamsızlık yaparsa, kursu aylık peşin ödeyerek, kursunun diğer iki ödeme sisteminden doğacak maliyetin çok daha azına kendisine mal olacağını anlayacaktır. Ayrıca, gelmediği dersler için, ödev yapmak zorunda kalarak, devamsızlığa daha da eğilimi olacak ve böylece daha hızlı çalışmaya gayret edecektir.

Callan Metodu kullanan bazı okullar, öğrencinin 3 aydan 9 ay’a kadar ödemesi için indirimli peşin ödemeye olanak da sağlayabilirler. Doğal olarak, böyle ödemelerde öğrenci kursunu tamamlayamazsa, okul tarafından geri ödeme yapılamaz. Fakat bir yıl içinde okula geri dönmek şartıyla öğrenciler ödeme haklarını kaybetmeksizin, çalışmalarını erteleyebilmektedirler. Okul, öğrencinin kursu sürekli almak gibi bir amacı olmadığını anlarsa, öğrenciye peşin olarak (çok büyük ölçüde indirim yapılmış ücretler de dahil olmak üzere) pek çok ay’ın ödemesini yapmamakta tamamen serbest kalabilir. Çünkü asıl olan devamlılık ve ciddiyettir. Her sınıftaki koltuk sayısı, yeni bir öğrencinin o sınıfa alınmaması anlamındadır.

Aşağıda gösterilen ödeme tablolarında, ilk beş girdi sistemin nasıl çalıştığı hakkında bir fikir verir. Tablo, peşin ödeme sistemiyle bile etkili olarak, öğrencinin aldığı sonuçlara ne ödediğini gösterir.

Örnek; girdilerde öğrencinin hiç kayıp olmaksızın bir ayda 12 ders aldığı görülür. 4. Sütuna göre, ilk ayının sonuyla birlikte Metodun 60. Paragrafına erişmiş olmalıdır. Bu sayıya ay boyunca aldığı ders sayısıyla, öğrencinin bir derste göreceği, okulun garantilemiş olduğu ortalama paragraf sayısını çarparak ulaşılır. Örnek; girdilerin durumunda sayı, her ders için beş paragraf’tan oluşur. Buna Callan Metodun oluştuğu toplam paragraf sayısını garantilenmiş ders sayılarına bölerek varılır.

5. sütundan görülebildiği gibi, öğrenci 60. Paragrafa değil, 55. Paragrafa ulaşır. Yine de, bu sistem altında, alınan 12 dersin hepsi için ödeme yapar. Bu durumda, ders ücreti £4 tutarındadır.

4. ayın sonuyla aslında garantilenmiş sayının 10. Paragraf ilerisinde olduğu görülebilecektir. Ancak, eğer garantilenmiş sayının gerisindeyse, derslerinin sayısı için ödeme yapmaz. Örneğin; garantilenmiş sayıdan 20 paragraf (dört derse eşit) geriyse, o aydaki 8 ders için ödeme yapar, 12 dersin tamamı için bu ödemeyi yapması beklenmez. Dört ders o zaman öğrenci hedefte ve garantilenmiş düzeye eriştiği zaman daha sonraki bir tarihte ödenebilir.

Öğrenci, işleyiş olarak metod düzgün bir şekilde ilerlemediğinden, nadiren skalanın gerisinde kalırsa endişelenmemelidir. Bir derste, 10 yeni paragraf işleyebilirken, bir sonraki derste yalnızca iki paragraf veya hatta hiç paragraf işlemeyebilir. Yalnızca tarifenin arkasında ısrarlı olarak kalmanın 4 ay sonrasında, ödemelerini düzelttirmeğe ihtiyacı olabilir.

Öğrenci, ödeme yaptığı her zaman, aşağıdaki tablolardaki ilerleyişini kaydetmelidir ki garantilenmiş ders sayılarındaki yere erişmek için, hedefte olduğunu görebilir ve böylece garantilenmiş derslerden daha fazlasına ödeme yaparak bitirmeyecektir.

Not: Kitap boyunca kullanılan bütün sayılarla olduğu gibi, yukarıdaki sayılar sadece örnek olarak kullanılır.

2. Aylık Taksitler: Bu ödeme sistemi, Callan Metod’un iddialarına ve garanti belgesinin doğruluğuna inanan ancak Metod’un kendisi için zor olduğunu düşünen öğrenciler içindir. Bu tip öğrenciler bir yabancı dili öğrenmek için herhangi bir yeteneği olmadığını hissederler ve Callan Metod’un kendilerine kısa zamanda nasıl İngilizce öğretebileceğine inanmak istemeyebilirler. Bu tip öğrenciler en azından ilk birkaç ay için metoddan %100 emin olana kadar taksitle ödeme yapmak isteyebilirler ve bu son derece doğaldır. Okul bu tür ön yargıları silmek ve metodun gücünü ispat etmek için böyle bir sistemi kolaylıkla öğrenciye sunabilir. Biz de Deren Koray Yabancı Dil Kursları olarak bu şekilde ödeme yapmak isteyen öğrencilerimize kapılarımızı açıyor ve onları kursumuza davet ediyoruz.

Aylık ödeme sistemiyle öğrenciler yalnızca gerçekte aldığı dersleri öder fakat bir yandan da %25’lik total oranı her ders için ödemektedir. Bu oranın %20’si devamsızlığı, diğer %5’lik dilim de, sistemin gerektirdiği standart sapmanın ek tutarını kapsar.

Taksitle ödeme sistemi ayrıca ders çalışmaları boyunca sık sık devamsızlık yapan öğrenci profiline de uygundur. Ancak burada bir dezavantaj söz konusudur. Öğrenci kaçırdığı dersler için ödeme yapmak zorunda olmadığını bildiği için, öğrenciyi devamsızlığa teşvik edebilir bu da bizlerin hiç arzulamadığı bir durumdur. Öğrenci ısrarla devamsızlık yaparsa, toplam çalışma zamanını (geç kalma ve devamsızlığı kapsayan yüzdeyi içeren garantilenmiş ders sayısı olmasa dahi) uzatacak ve ilerlemiş diğer kursların çok gerisinde kalacaktır.

Aylık taksitle ödeme sistemin amacı, öğrencinin kurs dönemleri sonunda ya da başarılı sonuçlar aldığında ödemesine olanak vermesidir. Standart okulların öğrenciye verdiğinin dörtte biri zamanda bu garantilenmiş sonucu öğrenci için Callan Metodun elde edebileceğini şüphesiz kanıtlayacaktır. Tersi bir durum okulu iflasa götürecektir.

Aylık peşin sistemle olduğu gibi, öğrenci her ayın aynı gününde okula ödeme yapar. Ancak, ödeme yapmak için geldiği gün öğrenci sadece garantilenmiş ders sayısını öder. Örneğin okul Metodun yaklaşık beş yeni paragrafını her derste işlemesi gerektiği, garanti belgesine yazdıysa, bu sayıyı gerçekte o ay içinde aldığı derslerin sayısıyla çarpacak ve çıkan sayı doğrultusunda hedef konan paragrafı öğrenciye gösterecektir. Eğer hedef paragrafa bir şekilde erişilmediyse, öğrenci aldığı derslerin hepsini ödemez. Örneğin öğrenci 1 ay boyunca 12 ders aldıysa ve her derste 5 paragraf işlendiğini varsayarsak, öğrenci bu kapsamda eğitim aldığı kitaptaki 60. paragrafa ulaşmış olması gerekir. Eğer öğrenci 50. paragrafa geldiği anlaşılırsa, sadece aldığı 10 ders için ödeme yapar ya da okul öğrenciyi 60. paragrafa ulaştırana kadar ücretsiz ders verir.

Bu sistem paragraf başına yapılan ödeme şeklinde de algılanabilir.

Örneğin öğrenciye her derste metodun ortalama beş yeni paragrafını işlemesi garanti edilmiş ve ders başına öğrencinin okulumuzda olduğu gibi 20 TL ödenmesi istenmişse, bu, öğrencinin okulumuza her paragraf için ortalama 3,8 TL oranında ödeme yaptığı anlamına gelir. Öğrenci her ayın sonunda ödeme yapmaya geldiğinde garantilenmiş paragraf sayısına eriştiği ve o güne kadar aldığı bütün dersleri ödediği görülür. Ancak öğrenci, garantilenmiş paragraf sayısını tamamlamadıysa, sadece tamamladığı dersler için ödeme yapar ve kalan bakiyeyi bir sonraki bölüm, bitirdiğinde toplam olarak ödeyebilir. (Saatlik ücret lokasyon, şube – özel dönem kampanyalarına göre değişiklik gösterebilir)

Öğrenci sistemin daha net bir açıklamasını okulumuza rahatlıkla sorabilir. Bu sistemde akıllara öğrencinin ödeme yapmadan okuldan ansızın ayrılması riskini de getirebilir. Öğrencinin gerçekte, ödeme yapmak için kanuni ve etik bir sorumluluk altında olmamasına rağmen, sadece bir ayın ücretini ödemekten kaçması ve çalışmasını bu şekilde kesmesi, öğrenci adına çok da mantıklı olmayacaktır. Böyle bir öğrenci ödeme yapmadan okuldan ayrılırsa, dilediği zaman okula geri dönebilir ve çalışmalarına kaldığı yerden tabii ki borçlu olduğu dersleri ödemek şartıyla başlayabilir.

Bu sistemde genellikle öğrenciler en azından ilk 60 dersi almaya gerek duyarlar. Bununla birlikte okul öğrencisini Cambridge Preliminary düzeyinin ortasına getirecek ve garantilenmiş ders sayısı hedefinde öğrenciye bu dersleri sunacaktır. Bununla birlikte öğrenci her bir ay içinde belirli bir paragraf sayısını gördüğü için, paragraflarda sunulan bütün konular iyice özümseyecektir. Çünkü kitapta yer alan bütün konuları iyice öğrenmeden metodun bir sayfasından diğer sayfasına geçmesi olanaksızdır.

Aşağıda gösterilen ödeme tabloları, ödemelerin ilk dört ayının örneklerini gösterir. İlk dört ayın sonunda öğrencinin garantilenmiş 60 paragraf yerine yalnızca 55 paragrafı tamamladığı görülecektir. Dolayısıyla, bir paragraf £1 oranında sadece £55 öder (11 derse eşit). Ancak dördüncü ayın sonuna erişmesiyle, garantilenmiş paragraf sayısının ilersindedir ve o güne kadar aldığı bütün dersleri ödemiştir .Öğrencinin zamanlamanın gerisinde olması çok nadir olmalıdır. Onun için, paragraf başına ücreti hesap etmek çok nadir gerekli olabilir. Öğrenci normal olarak o ayda gerçekte aldığı bütün dersler için her ayın sonunda ödeme yapabilir.

3. Her Bölümün Sonunda: Bu ödeme sistemi Metot hakkında ciddi şüpheleri olan öğrencilerimiz içindir. Öğrencinin her ayın sonunda ödeme yapması yerine metodun her bölümünün başarılı şekilde tamamlandığına emin olduktan sonra ödeme yapmasının dışında aylık taksit sistemiyle benzerlik gösterir. Bilindiği gibi, Callan Metod 12 bölüme ayrılır ve okul kitapta daha önce gösterilen Garanti Tablo mekanizmalarının işleyişine göre, öğrencinin her bölümü tamamlamak için kaç İngilizce derse ihtiyacı olacağını ayrı ayrı hesaplar. Bu sistemde öğrenci çalışmalarına para ödemeksizin başlar. Birinci bölümü tamamladığı zaman, o bölümdeki konuyu iyice özümsediğini gösterir ve bizim tarafımızdan hazırlanan vermek zorunda olduğu bir İngilizce sınava girer. Bu sınav, öğrencinin aynı zamanda kendi seviyesini kontrol edebileceği türden bir sınavdır. Böylece okulun sadece ücretsiz İngilizce dersleri vermekten kaçınması gibi bir kuşku da ortadan kalkmış olur.

Okul sınavdan sonra öğrenciye sonuçtan ve verilen İngilizce eğitiminden memnun kalıp kalmadığını da sorar. Eğer öğrenci memnunsa, ilgili bölümde aldığı dersler için ödeme yapar ve bir sonraki bölüme geçer. Bu sistem zincir şeklinde böyle işler. Öğrenci eğer metod ve eğitimden memnun kalmadığını hissederse, almış olduğu İngilizce derslerini ödemeksizin okuldan ayrılabilir. Öğrenci bu durumda herhangi bir ödeme yapmak için kanuni ve etik bir zorunluluk altında da değildir. Diğer standart İngilizce kurslarını dener ve daha sonraki tarihlerde okula geri dönmek isterse, o güne kadar almış olduğu tüm dersleri ödemek koşuluyla bir sonraki bölüme devam etmeye hak kazanır. Bu da bizlerin öğrencilerimize verdiği açık bir çektir.

Öğrenci her bölüm sonunda ödeme yaptığı zaman, yalnızca garantilenmiş İngilizce derslerin sayısını ödemekle yükümlü olduğunu tekrar belirtiyoruz. Örneğin, 20 derste birinci bölümün tamamlanması garanti edilirse ve buna rağmen okulumuzdan 22 ders almış bulunursa, öğrencimiz sadece 20 ders için para öder. Daha sonraki bir bölüm sonunda, ödemesi yapılmamış bu ekstra iki dersi, bölümü tamamlamak için garantilenmiş derslerden daha azını aldığı zaman da ödeyebilir.

İlk bölümün sonunda öğrencimizin aldığı 22 ders, yalnızca garantilenmiş 20 dersi ödediği koşulda aşağıda verilen tablodaki örnek girdilerden açıkça görülecektir. 23 ders aldığı ikinci bölümde de, henüz garanti kapsamına alınmamış bu 20 ders için öğrenci ödeme yapar. Sonrasında öğrenci üçüncü bölüme devam eder ve bu durumda metodun bu bölümünü belki de çok kolay bulabilecek, ve sadece 13 derste bu bölümü tamamlayabilecektir. Eğer böyle bir durum arz ederse daha önce ödememiş olduğu beş İngilizce derse ek olarak sadece 13 İngilizce dersi için öğrenci para ödeyecektir. Bu durumda öğrenci bu ana kadar kadar 58 İngilizce ders almış ve toplam 60 derste bölüm 3’ün sonunda olması garanti edilen yer için sadece 58 İngilizce dersi için bir ödeme yapmış olacaktır.