Öğrenci Callan Metodun Doğru Kullanıldığından Nasıl Emin Olabilir?

Özel bir okulda İngilizce eğitim gören her öğrenci, eğitim almadan önce aşağıda verilen önemli noktaları tek tek okumalıdır. Böylece öğretmenin Callan Metod’u nasıl kullanıyor olması gerektiği hakkında bir bilgi sahibi olur. Eğer ola ki öğretmen metodu doğru olarak kullanmıyorsa, öğrencinin çalışma zamanını bu okulda ikiye katlayabilir. Her ne kadar öğretmenlerimiz özel eğitimli olsalar da öğrencilerimizin dikkatlerini bu konu üzerinde yoğunlaştırmalıdırlar.

Yeni bir buluşta yaşanan en büyük problemlerden biri, insanların başlangıçta onu yanlış anlamaya eğilimli olması ve önyargılar nedeni ile o buluşun işe yaramaz olduğunu savunmasıdır. Bu tarih boyunca da bu böyle olmuştur. Bu uğurda canlar bile verildiğini söylemeye gerek yok sanırız. İnsanın tabiatında sık sık işleri ve ilişkileri kurcalamak, kendi fikir ve teorilerine uydurmak için bir şeyleri değiştirmek ve kışkırtmaya sevk etmek vardır. Kamera, araba, fotokopi makinesi veya bir yemek tarifi gibi her türlü konu bu ilişki çerçevesinde örnek verilebilir. Callan Metod tüm direktifleriyle dikkatle yürütülmezse, tam verimli çalışmayacaktır. Elbette her öğretmen direktifleri dikkatle takip eder fakat nadiren de olsa bir öğretmen metotla ilgili 1 ya da 2 noktayı unutabilir. Böyle bir durumda öğrenci, bu noktaları öğretmene hatırlatabilir ya da durumu okul idaresine bildirebilir. Öğrenci bu konuda kendisini rahatsız hissederse öğretmenin adını, saatini ve öğretmenin önem vermediği noktaları içeren isimsiz bir mektup yazabilir. Bu tür olaylarda öğretmenle direkt konuşmak çok zarifçe ve etik bir davranıştır. Aksi bir davranış sınıftaki olumlu havayı bozabilir ve uyumlu öğretmen-öğrenci ilişkisini zedeleyebilir. Okul idaresi ile konuşmak, öğretmenin arkasından konuşmak gibi bir etki de doğurabilir. Belki de bunun için en iyi yol isimsiz mektuplardır.

Öğrenci eleştiri ve şikayetten korkmamalıdır. Özel bir okulda, servis için bedel ödeyen bir müşteri olduğunu ve bu yüzden iyi bir servisi hak ettiğini her zaman hatırlamalıdır. Her Callan Metod okulu ve öğretmenleri, öğrenciye elbette mükemmel bir servis vermeyi isterler. Her sınıfın içinde olup biteni okul idaresinin bilmesi olanaksızdır ve okul öğrencisinin yardımı olmaksızın bunu da başaramaz. Ne olursa olsun, öğrenci suskunluğunu bozmalı ve rahatsız olduğu her noktayı idare ile paylaşmalıdır. Eğer öğrenci sessiz kalmayı yeğlerse, sonunda okulu terk etme yolunu seçebilir ve bu durum bizim için bir şikayetten daha da fazla üzücü olabilir. İngilizce dil okullarımızda bulunan şikayet formları bu amaç için yerleştirilmiştir.

Özel bir dil okulu, otel ve restoran gibi işletmelere yapısal olarak çok benzer. Başarısı, halka verdiği iyi hizmete bağlıdır. Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki bir oyuncu ve seyircileri arasındakine benzer. Öğretmen sahnededir ama iyi bir performans sergileyip sergilemediğini bitmez. Diğerlerinin onu izlediği gibi kendisini izleyemez. Bir oyuncu ya alkışlanır veya tepkiyle karşılanır. Doğal olarak her insan gibi öğretmenler de eleştirilmekten hoşlanmaz. Ama eleştiriler belli bir düzeyde yapıcı kimliğini korursa, öğretmenin eleştirileri olgunlukla kabul etmesini sağlayacaktır.

Aşağıdakiler bazı öğretmenlerin gözden kaçırmaya eğilimli oldukları ana noktalardır.