Öğrenciden Cevabı Çekip Almak (Pull – Push Technic)

Öğretmen öğrencinin İngilizce dersinde cevap vermesi için sadece bir saniye beklemelidir. Fakat öğrencinin aktif ya da pasif durumuna göre hemen bir itme (push) ve çekme (pull) işlemiyle öğrenciden cevabı çıkarmalıdır. Bu metodumuzun en önemli özelliklerinden bir tanesidir.