Öğrenme Düzeni (Kulak, Ağız, Göz, El)

Çocuklar her zaman en iyi modelimizdir. Öğrenci nasıl çocukken kendi dilini öğreniyorsa burada da aynı şekilde İngilizce dilini öğrenecektir. Model son derece açık ve nettir. Bir çocuk önce dili ilk olarak duyar, sonra işittiğini taklit eder, daha sonra yazılan kelimeleri görür ve en son olarak onları kendisi yazar, okur ve en önemlisi konuşur.

Bir çocuk kendi dilini öğrendiği zaman sık sık işittiği şeyleri, ne söylenildiğini tam olarak anlamaksızın tekrar eder. Anlama daha sonradan gelir. Yabancı dil öğrenci de böyle olmalıdır.Öğrenci ilk etapta çok fazla düşünmeye çalışmamalı veya her şeyi analiz etmeye ya da ”niçin” sorusuna yanıt arama konusunda ısrarcı olmamalıdır. Elbette ne yapıyor olduğunu veya niçin yapıyor olduğunu tam anlamaksızın bir şeyleri yapmak, alışmamış, düşünen bir yetişkin için çok zordur ancak kesin olan bir konu vardır o da fazla soru sorulduğu zaman hızın kesileceği ve İngilizce öğreniminde bir yavaşlamanın gündeme geleceğidir. Önce tekrar edin, daha sonra kelimenin ne olduğunu zaten alıştırma ve spesifik cümlelerle sizlere derste açıklanacaktır.