Öğretmenin Aksanı

İngilizce konuşulan dünyanın her bölümünde bir aksan vardır. Bu kendi dilimizde de böyledir. Yörelere özgü kelimelerin ve aksanların olduğunu hepimiz biliyoruz öyle değil mi? Doğu aksanı ya da Karadeniz aksanı bunlara verebileceğimiz en güzel örneklerdir. İngilizcede de durum aynıdır. İskoç, İrlanda, Welsh, Amerika, Avustralya gibi ve her ülkenin her bölgesinde yerel aksanlar bulunur. Örneğin; İngiltere’de Londra, Yorkshire ve Somerset aksanları varken, Amerika’da New York, Texas ve Orta Batı aksanları bulunmaktadır. Öğrencinin perspektifinde bu durum kendisine yeterince karışık gelebilir. Farklı aksanlarla yüz yüze gelmeden İngilizce öğrenilmesi de kolay değildir. Bunun için öğretmen tarafsız İngilizce dediğimiz aksansız ve standart kabul edilen şekliyle İngilizce  konuşmaya çalışmalıdır. Aksansız olan bir İngilizce öğretmenin bunu yapması zor değildir. Normal olarak sadece iki veya üç sesli sesin düzenleme sorunu vardır. Öğrenci standart İngilizcenin neye benzediğini öğrenmek isterse, Callan Metod kasetlerini ya da uydu ve internet üzerinden BBC haber spikerlerini dinleyebilir.

Standart İngilizce telaffuzu Londra, Oxford ve Cambridge üçgeninde kurulmuş alandan türevlenmiştir. Ancak bu cümlemizden bu bölge dışında kalan yerlerde dilin aksanlı konuşulduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Liverpool, Glasgow veya Avustralya’dan bir öğretmen standart İngilizce konuşabilirken, Londralı bir öğretmen Cockney (Londra’da alt kesimin konuştuğu lehçe) aksanıyla da konuşabilir. Bu olay daha çok öğretmenin aldığı eğitime, özgeçmişine ve hayat tecrübesine bağlı bir durumdur.