Öğretmenler Bazı Kelimeleri Birbirinden Farklı Telaffuz Ederler

Callan Metod öğretmenleri genellikle standart İngilizce konuşsalar bile, bazen kitap 1 ‘de verilen kelimelerinin telaffuzlarında farklı bir yol çizebilirler. Özellikle 4 değişik aksanda eğitim verildiği için bu farklılaşma öğrencimizin hemen dikkatini çekecektir. Kelimelerin birden fazla kabul edilir standart İngilizce telaffuzları olduğundan bu farklılıklarda bir sorun yaşanmamaktadır ancak, öğretmenlerimize öğrencilerinin bu noktaları karıştırmamaları için kendi aralarında telaffuzlarını standart hale getirmelerini her zaman öneririz. İngilizce telaffuzlarda en çok dikkat çeken kelimeler şunlardır:

1) Against              5) Suit              9) Neither              13) Handkerchief
2) Direct                6) Year             10) Room              14) Often
3) Interesting         7) Asia             11) Translate         15) Salt
4) Prefer                8) Either           12) Ate                  16) Were