Okuldan Ayrılırken Yapılan Geri Ödemeler

Öğrenci öğreniminin sonuna geldiği zaman toplam devam ettiği İngilizce ders sayısı ile kendisine garanti edilen ders başı paragraf sayısını çarparak bir sağlamaya gidebilir. Eğer öğrenci garanti edilen paragraf sayısına erişemediğini saptarsa, okul sözünü tutamadığı için aradaki farkı telafi edebilir. Örneğin, öğrenci 100 ders almışsa ve her ders başı 5 paragraf işleneceği öğrenciye garanti edilmişse, bu durumda öğrencinin 500 paragraf görmüş olması beklenecektir. Eğer öğrenci aldığı eğitimde sadece 480 paragraflık bir ilerleme kaydetmişse bu durumda okul eksik olan 20 paragrafa karşılık olan 4 dersi telafi etmekle yükümlü olacaktır.