Okullar İddialarını Değiştirmektedirler

Callan Metodunu kullanan her okul, bu nedenle elde edeceği sonuçlara göre kendi düzenlemelerini yapacak ve şu örnek beyanda bulunacaklardır:

”The Portman School of Loredo, (Örnek bir okuldur) kullanılan diğer metodlardan dörtte bir kısa sürede İngilizce öğreten Callan Metodu kullanmaktadır. En uygun koşullar altında kullanıldığında, Batı Avrupalı başlangıç seviyesindeki bir öğrenciyi, Cambridge Preliminary sınavına, bu sınav için gerekli olan ve Cambridge Üniversitesi tarafından hesaplanmış 350 saat yerine (4 akademik yıl), 80 saatte (1 akademik yıl) hazırlar. Ancak, the Portman School of Loredo ‘da oluşabilen bazı koşullar altında tamamen başlangıç öğrencisini bu sınava söylenen saatlerde hazırlamak mümkün değildir. Yine de bu, Loredo’da Callan Metodu kullanmayan okulların eğitiminin dörtte biri olan 120 saat diliminde mümkündür. Bir incelemeye göre, standart okullar, aynı sınav için en az 480 saat eğitimi öngörmektedirler.

Bu diğer okullardan farklı olarak, Portman School, öğrenciyi 120 saatte (Cambridge First Certificate için 240 saat) Cambridge Preliminary sınavına hazırlayacağını ve eğer öğrenci bu İngilizce sınavını geçemezse, başarısı sağlanana kadar ücretsiz dersler verileceğini belirten ve yasal değer taşıyan garanti belgesiyle iddialarını geri alır.

Callan Metodu kullanan bir okul, bir garanti belgesi vermeksizin, rakiplerininkinden dörtte bir sürede İngilizce öğrettiğini ilan edemez.

Dünyanın pek çok ülkesinde, yanlış bildiriler yayınlamak kanuna karşı olduğu için, Callan Metodu kullanan bir okul, rakiplerinin verdiği sürenin dörtte biri sürede İngilizce öğretmeyi ispat edemeyen bir iddiada bulunamaz. Bunu her öğrenciye yasal değeri olan, yazılı bir garanti vererek yapmak durumundadır. Bir garanti olmaksızın, dünya üzerinde hiç kimse hiçbir şey için hak iddia edemez.