Ön Yargısız Yaklaşım

Bir şeye inanmamak son derece doğaldır. Çünkü doğal olarak bir “ilk”te insanlar hemen bunu kendi geçmiş tecrübeleriyle bağdaştırmaya ve belli noktalara odaklanmaya çalışırlar. Çünkü bu “ilk” ile ilgili bir yorum yapabilmek için bir deneyimin olması gerekmektedir. Eğer bir şey çok yeni ise, geçmişteki herhangi bir şeyle ilişki bu yeni arasında bir ilişki kurmak kolay olmaz. Bunun için öğrenci Callan Metod’un bütün kazanımlarından keyif alma yolunu seçerse, öncelikle kendisine nasıl İngilizce öğretilmesi gerektiği hakkındaki bütün önyargılardan kurtulması tavsiye edilir. Çünkü karşılaştığı yöntem ve metod alışık olmadığı yeni bir sistemdir.

Biz öğrencilerimizden metod ilgili zihinlerini fazla zorlamamalarını ve tıpkı akıntıya bırakılmış nesneler gibi kendilerini metodun gelişimine ve bizlerin profesyonel deneyimlerine bırakmalarını arzu ediyoruz. Metodun gerekliliklerine ve yöntemine karşı çıkmaksızın ve açık fikirlilikle her şeyi kabul etmelerini ve okul yönetiminin pek tabiki öğretmenlerimizin dediklerine harfiyen uymalarını bekliyoruz. Zaten bir süre sonra sonuçlar hakkında bir fikre sahip olacağınızı kendiniz izleyeceksiniz.

Bakınız yukarıda verdiğimiz örnek gibi Callan Metod İngilizce eğitiminde yeni bir buluş olduğu için, öğrenciye metodun nasıl çalıştığı hakkında fazla araştırma yapmaması tavsiye edilir. Çünkü bunu yaptığı taktirde, öğrenci yanlış kararlara ve istemediğimiz ön yargılara sürüklenme tehlikesi ile iç içe olacaktır. Bu da metodun ilk basamağı için negatif bir durumdur.

Metodun nasıl çalıştığını tam olarak açıklamak bir bütün kitap boyunca da sürebilir. Bu yüzden öğrenci sadece arkasına yaslanıp, rahat olmalı ve okulun kendi için garantilediği sonuca ulaştırması için okula açıkça izin vermelidir.

Bu sayfalarımızda Callan Metod’un içeriği, hedefleri, İngilizce eğitim sistemi ve metodun işleyişi hakkında öğrencilerimize bazı fikirler verecektir. Öğrencilerimiz anlamadığı konular hakkında endişelenmemeli veya fikir yürütmemelidir. Bunun yerine biz profesyonellere rahatlıkla danışmalıdırlar.

Öte yandan başlangıçta, öğrencilerimiz bizlerin söylediklerine kulak verebilirler, fakat yaklaşık bir kaç ay sonra metod üzerinde tekrar bir irdeleme yapmaya başlayabilirler ve bu da yine yanlış kararların ve ön yargıların doğmasına sebep verebilir. İşte bu noktadaki tavsiyemiz öğrencilerimizin bu açıklamaları yeniden okumaları ve anlamadığı noktaları rahatlıkla bizlere ve öğretmenlerimize sormaları yönündedir.