Önce Olumsuz Sorulara Yanıt Verin

İngilizce Metod işleyiş mekanizmasında pek çok yerde öğrenci, İngilizce derrsinde sorulara ilk olarak negatif ve ardından pozitif yanıtlar vermektedir. Böylece öğrenciye negatif cümleyi biçimlendirmek için pratik yapmanın yanında daha büyük cümleler kurmasına dolayısı ile uzun İngilizce konuşmasına olanak verir. Bununla birlikte karşıt anlamlarının hatırlanmasını ve belleğin zorlanarak düzenli egzersiz yapılmasına yardımcı olur. Örneğin öğrenciye beyaz bir kağıt gösterilerek “Is this paper black, is this paper black” diye sorulduğunda öğrencinin “No the paper is not black but it’s white” diye bir İngilizce cümle kurması beklenir. Çoğu okulda yanıtın sadece “no” olarak verilmesi doğru kabul edilir ve öğrencinin soruyu algılayıp algılamadığı test edilmiş olur. Callan Metod’da soruyu öğrencinin anladığının test edilmesinden öte İngilizce cümleleri sorunsuz ve eksiksiz kurabildiği dolayısı ile konuşabildiği de test edilmiş olur. Bu nokta da klasik sistemlerde yıllardan beri ihmal edilen noktalardan bir tanesidir. Bu sebeple konuşma konusunda öğrencilerimiz sıkıntı yaşamaktadırlar. Burada verdiğimiz örnek kitap 1’de geçen çok basit örneklerden bir tanesidir. İngilizce kursundaki öğrencilerimiz bu örneklerden yüzlercesini ve daha kompleks olanlarını 2.3.4.5. ve 6. kitaplarda göreceklerdir.